D'Ambrosio, Rocco, Wydział Nauki Społecznej Kościoła w Wydziale Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 10 Nr 19 (2011): Pomimo lęków - Artykuły tematyczne
La politica tra sicurezze e paure
Abstrakt PDF

Horyzonty Wychowania Tom 10 Nr 19 (2011): Pomimo lęków - Artykuły tematyczne
Polityka między bezpieczeństwem i lękami
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP