Terlecki, Ryszard, profesor Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu; Instytut Politologii i Polityki Regionalnej profesor zwyczajny Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Polityce i AdministracjiRedkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP