Sosnowski, Sławomir, dr Sławomir Sosnowski – ksiądz katolicki, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, ojciec Ogniska Miłości w Rogowie (Archidiecezja Łódzka).


Horyzonty Wychowania Tom 3 Nr 5 (2004): Wychowanie do odpowiedzialności społecznej - Artykuły Varia
Biblijne inspiracje pedagogiki – pomiędzy autorytaryzmem a liberalizmem
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP