Bober, Sergiusz, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 16 Nr 37 (2017): The Autonomy of the Family in the Modern World - Recenzje
Siewierski, T. (2016). Marian Małowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 276 + illustrations.
Szczegóły PDF (English)

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP