Cieślak, Stanisław, profesor nadzwyczajny; Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Instytut Kulturoznawstwa, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 4 Nr 7 (2005): Człowiek wobec dobra i zła - Recenzje
Wkład Jezuitów do nauki i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów i pod zaborami
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP