Ruciński, Staniwsła, Stanisław Ruciński, dr hab., ur. w 1931 roku, pedagog. Praca w szkolnictwie podstawowym, potem średnim, stypendium PAN, praca na Wydziale Pedagogicznym UW (1964 1996), praca w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP (1996-2005). Obecnie na emeryturze. Zainteresowania: psychologia rozwojowa (praca magisterska u prof. M. Żebrowskiej), związek etyki i pedagogiki (rozprawa doktorska u prof. B. Suchodolskiego), habilitacja kwestionująca metodologiczne podstawy pedagogiki pojmowanej jako teoria kształtowania osobowości (Wychowanie jako wprowadzanie w życie wartościowe, 1981, wyd. 2. 1988). Następnych kilkadziesiąt rozprawek dotyczy wychowania moralnego rozumianego jako pokazywanie dobra obecnego w każdej osobie ludzkiej, a mianowicie m.in. Nauczyciel – wychowawca (1998), Wychowanie a nauki o człowieku (2002), Maxa Schelera wiedza o byciu podmiotem (2001), Problem wartości a ważność osoby (2006)., Polska


Horyzonty Wychowania Tom 5 Nr 9 (2006): Troski godności - Artykuły tematyczne
Odnajdywanie godności w konflikcie wychowawczym – piaskownica
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP