Ślipko, Tadeusz, Akademia Ignatianum w Krakowie,, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 4 Nr 8 (2005): Sumienie - "mniemać tak i siak" - Recenzje
Katarzyna Dybeł, Etre heureux au Moyen Age. D’après le roman arthurien en prose du XIIIe siècle (Być szczęśliwym w Średniowieczu. Trzynastowieczna powieść arturiańska pisana prozą), Peeters, Louvain-Paris-Dudley
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP