Ślipko, Tadeusz, Tadeusz Ślipko SJ, ur. 1918. W latach 1944-1946 studia z filozofii na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. W latach 1948-52 studia w zakresie etyki społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (w 1952 – stopień doktora). W latach 1948-52 studia z socjologii (w 1952 – tytuł magistra). Od 1948 roku wykładowca etyki społecznej na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, ponadto od 1953 roku wykładowca etyki szczegółowej indywidualnej, a od 1958-1968 wykładowca etyki ogólnej. Od 1963 wykładowca etyki ogólnej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 1965 roku wykładowca etyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie. Dziekan Wydziału Filozoficznego TJ w Krakowie w latach 1957-1964. Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie w latach 1976-1980, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 2 Nr 4 (2003): Niepokoje tożsamości - Artykuły tematyczne
Tożsamość człowieka z etycznego punktu widzenia
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP