Borkowski, Tadeusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 6 Nr 12 (2007): "Jak" człowieczego ducha? - Recenzje
Hans-Georg Ziebertz, William K. Kay (eds.), Youth in Europe II. An International empirical Study about Religiosity, Lit Verlag, Berlin 2006, ss. 372.
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP