Sierotowicz, Tadeusz, Istituto Superiore di Scienze Religiose w Bolzano oraz IISS “Gandhi” w Merano, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 6 Nr 11 (2007): (Nie)obecność Ducha - Artykuły tematyczne
Niedostrzegalna obecność Ducha we wszechczasoświecie
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP