Homa, Tomasz, Tomasz Homa SJ (ur. 1958), doktor filozofii, wykładowca wWyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, redaktor naczelny Wydawnictwa WAM oraz Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. Zajmuje się problematyką edukacji młodzieży i dorosłych a także działalności organizacji pozarządowych w Polsce uczestnicząc w inicjatywach tego środowiska. Współautor i superwizor programu kształceniowego dla nauczycieli wychowawców i katechetów: Ku pełni człowieczeństwa. Autor publikacji W drodze do podmiotowości społeczeństwa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002 oraz współautor polskiej adaptacji Problemy współczesności a chrześcijanie. Wybrane zagadnienia etyczne i społeczne do dyskusji dla młodzieży i wychowawców, Wydawnictwo WAM i Wydawnictwo Szkolne PWN, Kraków- Warszawa 2004.i, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 3 Nr 5 (2004): Wychowanie do odpowiedzialności społecznej - Artykuły tematyczne
Kulturotwórczy i polityczny wymiar działalności edukacyjnej
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP