Starakiewicz, Urszula, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Zakład Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 13 Nr 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet - Artykuły tematyczne
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w procesie edukacji z wykorzystaniem studium przypadku i metafor zaczerpniętych ze świata sportu
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP