Pasierbek, Wit, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 10 Nr 20 (2011): Homo creativus - Artykuły tematyczne
Transcendentno-horyzontalna antropologia „Horyzontów Wychowania”
Abstrakt PDF

Horyzonty Wychowania Tom 11 Nr 22 (2012): Samotność i osamotnienie - Artykuły Varia
Specyfika okoliczności granic edukacyjnych i religijnych w Polsce od XVI do XVIII wieku
Abstrakt PDF

Horyzonty Wychowania Tom 15 Nr 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość - Edytorial
Edytorial: Uniwersytet a przedsiębiorczość
Abstrakt PDF


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP