Pasierbek, Wit, Akademia Ignatianum w Krakowie, PolskaHoryzonty Wychowania Tom 9 Nr 18 (2010): Lęki współczesności - Artykuły tematyczne
Edytorial: Lęki współczesności
Abstrakt PDF

Horyzonty Wychowania Tom 9 Nr 17 (2010): Od racjonalności do emocjonalności - Artykuły tematyczne
Edytorial: Od racjonalności do emocjonalności
Abstrakt PDF

Horyzonty Wychowania Tom 9 Nr 17 (2010): Od racjonalności do emocjonalności - Artykuły tematyczne
Editorial: From rationality to emotionality
Abstrakt PDF

Horyzonty Wychowania Tom 8 Nr 16 (2009): Moc i niemoc myślenia - Artykuły tematyczne
Edytorial: Moc i niemoc myślenia
Abstrakt PDF

Horyzonty Wychowania Tom 8 Nr 16 (2009): Moc i niemoc myślenia - Artykuły tematyczne
Editorial: The strenghts and weaknesses of thinking
Abstrakt PDF


Horyzonty Wychowania Tom 1 Nr 1 (2002): Człowiek i pedagogia na progu nowego tysiąclecia - Edytorial
Człowiek i pedagogika na progu nowego tysiąclecia
Abstrakt PDF

Horyzonty Wychowania Tom 17 Nr 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne - Edytorial
Editorial: Contemporary Discourses in Education
Abstrakt PDF (English)

Horyzonty Wychowania Tom 17 Nr 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość - Artykuły Varia
Antropologia immanentno-transcendentalna dialogu i jej implikacje edukacyjne
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP