Chmielewski, Witold, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach


Horyzonty Wychowania Tom 16 Nr 38 (2017): Synergia rodziny i szkoły - Recenzje
Czesław Galka, Szkoła polska xix wieku w zaborze pruskim w świetle literatury pięknej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2016, ss. 270.
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP