Marek, Zbigniew, Zbigniew Marek SJ, ur. w 1947 roku. Od 2004 roku prorektor Wyższej Szkoły Filozoficzno Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Od 1999 roku zastępca Przewodniczącego Sekcji Wykładowców Katechetyki. Od 2001 roku Konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Kierownik zespołu przygotowującego nowe podręczniki katechetyczne. Zainteresowania nauko108 we: treści katechezy oraz podstawy wychowania religijnego. Autor wielu publikacji, m.in.: Rozwój teorii religijnego wychowania dziecka w wieku przedszkolnym w Polsce w latach 1945-1990, Kraków 1994; Wychować do wiary. Zagadnienia wychowania religijnego dziecka w wieku przedszkolnym, Kraków 1996; Zasada wierności Bogu i wierności człowiekowi w polskiej katechezie (wraz z A. Hajdukiem SJ), Seminare, t. 17 (2001)., Polska


Horyzonty Wychowania Tom 4 Nr 8 (2005): Sumienie - "mniemać tak i siak" - Artykuły tematyczne
Wychowanie sumienia zadaniem pedagogów?
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP