Mirek, Zbigniew, Prof. dr hab. Zbigniew Mirek, ur. 8 .01.1951 w Krakowie. Specjalista w dziedzinie botaniki i ochrony przyrody; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1973), od roku 1972 pracownik Instytutu Botaniki PAN w Krakowie (od 1999 jego dyrektor); przewodniczący Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego, prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego; członek Komitetu Botaniki PAN, Komitetu Ekologii PAN i Komitetu Ochrony Przyrody PAN. Badacz szaty roślinnej Karpat, w szczególności Tatr i Podhala. Autor ponad 300 publikacji naukowych i popularno naukowych, w tym kilkunastu książek, m.in.: Endemic Vascular Plants in the Polish Tatra Mts (1996), Parki Narodowe Polski (2003), Rośliny gór Polski (2000), Przyroda Kotliny Zakopiańskiej – poznanie, przemiany, zagrożenia i ochrona (1993), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego (1996); współautor i współredaktor zbiorowych opracowań: Natura i kultura (1997), Między niebem a ziemią – ku etyce ekologicznej (2000), Mówić o przyrodzie (2001), Mówić o ochronie przyrody (2002), Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist (2003), Atlas roślin chronionych (2003), Rośliny Tatr (2003)., Polska


Horyzonty Wychowania Tom 2 Nr 4 (2003): Niepokoje tożsamości - Artykuły tematyczne
Tożsamość człowieka w kontekście relacji natura – kultura – sacrum
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP