Melosik, Zbyszko, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Studiów Edukacyjnych; Zakład Socjologii Edukacji, Polska


Horyzonty Wychowania Tom 17 Nr 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne - Artykuły tematyczne
Globalizacja, amerykanizacja i procesy (glo)kalizacji. Konteksty i kontrowersje
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP