Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

R

Ruiz Jurado, Manuel, Manuel Ruiz Jurado, kapłan, jezuita, ur. 8 grudnia 1930 roku w Guarromán (Jaén) w Hiszpanii. Członek Towarzystwa Jezusowego od 1948 roku (Prowincja Andaluzja). Emerytowany profesor teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Wieloletni wyk (Polska)
Ruszkiewicz, Dominika, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Ruta, Agnieszka, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu Katedra Nauk o Zarządzaniu
Rutkowski, Paweł, Uniwersytet Warszawski. Pracownia Lingwistyki Migowej (Polska)
Rybkowski, Radosław, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Rybkowski, Radosław, Akademia Ignatianum w Krakowie Instytut Politologii (Polska)
Rybkowski, Radosław, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Politologii e-mail: radoslaw.rybkowski.uj@gmail.com (Polska)
Rymarzak, Małgorzata, Uniwersytet Gdański Katedra Inwestycji i Nieruchomości ul. Armii Krajowej 101 81-824 Sopot (Polska)
Ryzner, Tamara, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny e-mail: tamararyzner@gmail.com (Polska)
Ryłko-Kurpiewska, Anna, Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa (Polska)
Ryłko-Kurpiewska, Anna (Polska)
Ryłko-Kurpiewska, Anna, Uniwersytet Gdański (Polska)

S

Sa Carvalho, Cristina, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji (Polska)
Sa Carvalho, Cristina, Wydział Teologiczny Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego w Lizbonie. (Polska)
Sadłoń, Wojciech, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (Polska)
Safin, Krzysztof, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Finansów i Zarządzania Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania e-mail: Krzysztof.safin@wsb.wroclaw.pl (Polska)
Safin, Krzysztof, WSB we Wrocławiu (Polska)
Sajdak, Anna, Uniwersytet Jagielloński (Polska)
Sajdera, Jolanta, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Pedagogiczny (Polska)
Sajdera, Jolanta, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Sakowicz, Eugeniusz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych; Katedra Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej (Polska)
Sakowicz, Eugeniusz, profesor zwyczajny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych; Katedra Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej (Polska)
Sander, Hans-Joachim (Polska)
Sander, Joachim, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji (Polska)
Sarzyńska-Mazurek, Ewa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Instytut Pedagogiki Zakład Andragogiki
Schöndorf, Harald, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii (Niemcy)
Schöndorf, Harald, Hochschule für Philosophie, Monachium (Niemcy)
Sękowski, Andrzej, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Psychologii (Polska)
Seredyńska, Anna, Instytut Nauk o Wychowaniu Wydział Pedagogiczny Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademia IGNATIANUM w Krakowie (Polska)
Siemieniak, Paulina, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
Siemieniak, Paulina, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
Siemieniuk, Łukasz, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania (Polska)
Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu (Polska)
Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: sieradzka4@gmail.com (Polska)
Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie (Polska)
Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie Instytut Nauk o Wychowaniu (Polska)
Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: sieradzka4@gmail.com (Polska)
Sieradzka-Baziur (rec.), Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Sierotowicz, Tadeusz, Istituto Superiore di Scienze Religiose w Bolzano oraz IISS “Gandhi” w Merano (Polska)
Skala, Agnieszka, Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Skiert, Małgorzata (Polska)
Skiert, Małgorzata
Skorowski, Henryk, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii (Polska)
Skorowski, Herynk, yk Skorowski, kapłan, salezjanin, ur. 27 stycznia w 1950 roku w Rumi. Socjolog, politolog, katolicka nauka społeczna. Doktorat w 1982 r. w ATK, dr hab. w 1990 r. także w ATK, tytuł profesora w 1997 r., stanowisko profesora zwyczajnego w 2002 r. Pracownik (Polska)
Skowronek, Katarzyna, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny (Polska)
Sladek, Anna, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wydział Lekarski Katedra Pedagogiki e-mail: anna.sladek@umed.wroc.pl (Polska)
Sladek, Anna, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra Pedagogiki (Polska)

Ś

Ślipko, Tadeusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, (Polska)
Ślipko, Tadeusz, Tadeusz Ślipko SJ, ur. 1918. W latach 1944-1946 studia z filozofii na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. W latach 1948-52 studia w zakresie etyki społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (w 1952 – stopień dok (Polska)
Śliwerski, Bogusław, Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – kierownik Katedry Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego; rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi; członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członek Prezydium Komitetu Nauk Pedag (Polska)
Śliwerski, Bogusław, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; Uniwersytet Łódzki (Polska)

S

Smolińska- Theiss, Barbara, Barbara Smolińska-Theiss, pedagog, pracownik naukowy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W1980 roku praca doktorska na UniwersytecieWarszawskim z zakresu pedagogiki społecznej. W 1993 roku tytuł doktora habilitow (Polska)
Smołucha, Danuta, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny
Smutek, Halina, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji (Polska)
Smutek, Halina, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji (Polska)

Ś

Śnieżyński, Marian, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny (Polska)
Śnieżyński, Marian, profesor zwyczajny Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu (Polska)
Śnieżyński, Marian, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: marian.sniezynski@ignatianum.edu.pl (Polska)
Śnieżyński, Marian, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)

541 - 600 z 759 elementów    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>