Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Z

Zarycki, Andrzej, kompozytor, pianista, pedagog (Polska)
Zbierowski, Przemysław, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości e-mail: Przemysław.zbierowski@ue.katowice.pl (Polska)
Zbróg, Piotr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Wydział Humanistyczny (Polska)
Zbróg, Zuzanna, Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Wydział Pedagogiczny (Polska)
Zbróg, Zuzanna, Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny (Polska)
Zdun, Magdalena, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Instytut Filozofii i Socjologii (Polska)
Zdun, Magdalena Maria, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Zduniak, Agnieszka (Polska)
Zduniak, Agnieszka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych; Katedra Socjologii (Polska)
Zemnrzuski, Michał, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Filozofii Chrześcijańskiej; Instytut Filozofii
Ziejka, Franciszek, Franciszek Ziejka, ur. w 1940 r. w Radłowie koło Tarnowa. Studia z fi lologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat (1971), habilitacja (1982), profesor nadzwyczajny (1991), a następnie profesor zwyczajny (1998) w tym samym uniwersytecie. W latach 1988- (Polska)
Ziemianski, Pawel, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii (Polska)
Ziemiański, Stanisław, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Zioło, Zbigniew, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej (Polska)
Zoll, Andrzej, Uniwersytet Jagielloński (Polska)
Zoll, Fryderyk, Dr hab. Fryderyk Zoll – ur. w 1970 r. w Krakowie. Samodzielny pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale PrawaiAdministracjiUJ;kierownikOśrodkaKoordynacyjnegoSzkół Praw Obcych UJ i Centrum Prawa Bankowego UJ, koordynator SekcjiPrawaCywilnego (Polska)

Ż

Żołądź-Strzelczyk, Dorota, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)
Żukowska, Joanna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Przedsiębiorstwa, Zakład Otoczenia Biznesu (Polska)
Żur, Agnieszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków; Międzynarodowych; Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji (Polska)
Żur, Agnieszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji e-mail: zura@uek.krakow.pl (Polska)
Żur, Agnieszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Polska)
Żurakowski, Bogusław, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna (Polska)
Żurowska, Aleksandra (Polska)

Z

Zwierżdżyński, Marcin, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji (Polska)
Zysk, Wojciech, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego (Polska)
Zysk, Wojciech, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Polska)

Ł

Ładyżyński, Andrzej, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Pedagogiki (Polska)
Łatacz, Ewa, Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk o Wychowaniu; Katedra Teorii Wychowania (Polska)
Łazarska, Danuta, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Filologii Polskiej (Polska)
Łobacz, Katarzyna, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (Polska)
Łódzki, Bartłomiej, Collegium Da Vinci. Wydział Nauk Społecznych (Polska)
Łosiewicz, Małgorzata, Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa (Polska)
Łosiewicz, Małgorzata, Uniwersytet Gdański (Polska)
Łozińska, Sylwia, Uniwersytet Warszawski Pracownia Lingwistyki Migowej
Łucarz, Stanisław, Stanisław Łucarz, urodzony w 1959 roku, jezuita, filozof, rekolekcjonista, ojciec duchowny kleryków jezuickich, wykładowca i prodziekan na Wydziale Filozoficznym Wyższej Szkoły Filozoficzno‑Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Studia w Krakowie (filozof (Polska)
Łuczak-Trąpczyńska, Magdalena, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Polska)
Łuczka, Teresa, Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie (Polska)
Łuczka, Teresa, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie (Polska)
Łukaszewska, Justyna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny; Instytut Kulturoznawstwa (Polska)

721 - 759 z 759 elementów    << < 8 9 10 11 12 13