- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

P

Zbierowski, Przemysław, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości e-mail: Przemysław.zbierowski@ue.katowice.pl

Zbróg, Piotr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Wydział Humanistyczny

Z

Zbróg, Zuzanna, Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Zbróg, Zuzanna, Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Wydział Pedagogiczny

M

Zdun, Magdalena, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Instytut Filozofii i Socjologii

Zdun, Magdalena Maria, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Zduniak, Agnieszka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych; Katedra Socjologii

M

Zemnrzuski, Michał, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Filozofii Chrześcijańskiej; Instytut Filozofii

J

Żeromska-Charlińska, Joanna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej

F

Ziejka, Franciszek, Franciszek Ziejka, ur. w 1940 r. w Radłowie koło Tarnowa. Studia z fi lologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktorat (1971), habilitacja (1982), profesor nadzwyczajny (1991), a następnie profesor zwyczajny (1998) w tym samym uniwersytecie. W latach 1988-1989 funkcja wicedyrektora Instytutu Filologii Polskiej, natomiast dziekana Wydziału Filologicznego w latach 1993-1999. Od roku 1996 kierownik Katedry Historii Literatury Polskiej XIX wieku na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1996-2005 rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 2002-2005 przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Od roku 2002 członek Polskiej Akademii Umiejętności. Członek rad redakcyjnych licznych czasopism oraz autor licznych publikacji naukowych w Polsce i zagranicą. Za działalność publiczną i naukową wyróżniony wieloma nagrodami i orderami, między innymi: Krzyżem Ofi cerskim Orderu Odrodzenia Polski, Kawalerskim Orderem Legii Honorowej za zasługi dla rozwoju nauki polskiej oraz za rozwój współpracy naukowej i kulturalnej polsko-francuskiej

P

Ziemianski, Pawel, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

S

Ziemiański, Stanisław, Akademia Ignatianum w Krakowie

Z

Zioło, Zbigniew, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

A

Zoll, Andrzej, Uniwersytet Jagielloński

F

Zoll, Fryderyk, Dr hab. Fryderyk Zoll – ur. w 1970 r. w Krakowie. Samodzielny pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale PrawaiAdministracjiUJ;kierownikOśrodkaKoordynacyjnegoSzkół Praw Obcych UJ i Centrum Prawa Bankowego UJ, koordynator SekcjiPrawaCywilnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ; profesorwKolegiumPrawawWyższejSzkolePrzedsiębiorczościiZarządzaniaim.LeonaKoźmińskiegowWarszawie;stypendystaFundacji Fulbrihta na Catholic University of America w Waszygtonie w semestrze zimowym roku akademickiego 2003/2004; profesor gościnny na Christian-Albrechts Universität w Kilonii.

D

Żołądź-Strzelczyk, Dorota, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

J

Żukowska, Joanna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Przedsiębiorstwa, Zakład Otoczenia Biznesu

A

Żur, Agnieszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Żur, Agnieszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Wydział Ekonomii i Stosunków; Międzynarodowych; Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Żur, Agnieszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji e-mail: zura@uek.krakow.pl

B

Żurakowski, Bogusław, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna


M

Zwierżdżyński, Marcin, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

W

Zysk, Wojciech, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zysk, Wojciech, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego

A

Ładyżyński, Andrzej, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Pedagogiki

E

Łatacz, Ewa, Uniwersytet Łódzki; Wydział Nauk o Wychowaniu; Katedra Teorii Wychowania

D

Łazarska, Danuta, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytut Filologii Polskiej

K

Łobacz, Katarzyna, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

B

Łódzki, Bartłomiej, Collegium Da Vinci. Wydział Nauk Społecznych

M

Łosiewicz, Małgorzata, Uniwersytet Gdański

Łosiewicz, Małgorzata, Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

Łosiewicz, Małgorzata, Uniwersytet Gdański

S

Łozińska, Sylwia, Uniwersytet Warszawski Pracownia Lingwistyki Migowej

Łucarz, Stanisław, Stanisław Łucarz, urodzony w 1959 roku, jezuita, filozof, rekolekcjonista, ojciec duchowny kleryków jezuickich, wykładowca i prodziekan na Wydziale Filozoficznym Wyższej Szkoły Filozoficzno‑Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Studia w Krakowie (filozofia), w Rzymie i Innsbrucku (teologia). Zainteresowania: recepcja filozofii greckiej w pierwotnym chrześcijaństwie, duchowość Ojców Kościoła. Rozprawa doktorska: Grób czy świątynia, Problematyka cielesności w antropologii Klemensa Aleksandryjskiego, „Ignatianum” – WAM, Kraków 2007.

M

Łuczak-Trąpczyńska, Magdalena, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

T

Łuczka, Teresa, Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

Łuczka, Teresa, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

J

Łukaszewska, Justyna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny; Instytut Kulturoznawstwa


781 - 820 z 820 elementów    << < 9 10 11 12 13 14 
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP