- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

T

Borkowski, Tadeusz, Jesuit University Ignatianum Institute of Political Science Krakow, Poland

Borkowski, Tadeusz, profesor nadzwyczajny Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Borkowski, Tadeusz, Uniwersytet Jagielloński Akademia Ignatianum w Krakowie

Borkowski, Tadeusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

M

Borowiec-Gabryś, Monika, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: borowiec@up.krakow.pl

T

Boruta, Tadeusz, Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Sztuki; Zakład Malarstwa


Bołdyrew, Aneta, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Zakład Historii Oświaty, Pomorska 46/48, Łódź, Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Szlaka-mi Polski Niepodległej” w latach 2018-2023 nr projektu 01SPN 17 0020 18 kwota finansowania 751 222 zł

W

Bołoz, Wojciech, Wojciech Bołoz, ur. w 1945 roku. Profesor bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 1972-1975 studia z zakresu teologii moralnej w ATK. W 1982 roku promocja na temat Personalistyczne uzasadnienie norm moralnych w dokumentach Soboru Watykańskiego II. W latach 1982-1984 pracownik naukowy Uniwersytetu Augsburskiego.W1991 roku habilitacja na temat Eklezjalne aspekty moralności chrześcijańskiej. W 1992 roku profesor prowadzący gościnne wykłady w Accademia Alfonsiana w Rzymie. W latach 1996-1999 prorektor ATK. Obecnie kierownik Katedry Bioetyki, dyrektor Centrum Ekologii Człowieka i Bioetyki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Branicki, Wacław, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie e-mail: branicki@agh.edu.pl

A

Brdulak, Anna, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Wydział Finansów i Zarządzania

J

Bremer, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny Instytut Psychologii

Bremer, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny

Bremer, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Instytut Psychologii

P

Brzegowy, Paweł, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: vic8@op.pl

J

Brzeziński, Jerzy Marian, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Psychologii e-mail: jerzy.brzezinski@amu.edu.pl

W

Brzeziński, Witold Grzegorz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Pedagogiki

K

Brzostek, Krzysztof, Politechnika Śląska

A

Brzozowska, Agnieszka, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Zakład innowacji organizacyjnych i Przedsiębiorczości e-mail: abrzozowska@wz.uw.edu.pl

Brzozowska, Agnieszka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania


Buchta, Krystyna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania

J

Budni, Josiane, Laboratory of Neuroscience, Laboretory Neurodegenerative Diseases, Graduate Program in Health Sciences, Academic Unit of Health Sciences, Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, SC, Brazil

A

Budzanowska, Anna Teresa, Uniwersytet Śląski w Katowicach

T

Burdzik, Tomasz, Uniwersytet Śląski Instytut Socjologii e-mail: tomasz.burdzik@gmail.com

Ł

Burkiewicz, Łukasz, Wydział Filozoficzny Akademia Ignatianum w Krakowie

P

Błajet, Piotr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji

A

Błasiak, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie

Błasiak, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Błasiak, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie,Wydział Pedagogiczny,Instytut Nauk o Wychowaniu

Błasiak, Anna, Anna Błasiak, 1991-96 Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, specjalizacja – pedagogika społeczno-opiekuńcza; 1993-95 Papieska Akademia Teologiczna, Studium Teologii Rodziny; 2001 Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie, obrona pracy doktorskiej (Młodzież – świat wartości, WAM, Kraków 2002); obecnie adiunkt w Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” (Katedra Pedagogiki Rodziny).

Błasiak, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie,Wydział Pedagogiczny,Instytut Nauk o Wychowaniu

Błasiak, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Błasiak, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: anna.blasiak@interia.pl

Całek, Anita, Uniwersytet Jagielloński. Wydział Polonistyki. Katedra Komparatystyki Literackiej

L

Ceretta, Luciane Bisognin, Universidade do Extremo Sul Catarinense - UNESC

J

Charytański, Jan, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie; Sekcja św. Andrzeja Boboli "Bobolanum"; Katedra Teologii Pastoralnej Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie; Sekcja św. Andrzeja Boboli "Bobolanum"; Katedra Katechetyki

A

Chęćka, Anna, Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Zakład Estetyki i Filozofii Kultury

W

Chmielewski, Witold, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach


M

Chrost, Marzena, Akademia Ignatianum w Krakowie

Chrost, Marzena, adiunkt Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu (Polska)


Cieślak, Stanisław, profesor nadzwyczajny Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Instytut Kulturoznawstwa

Cieślak, Stanisław, profesor nadzwyczajny; Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Instytut Kulturoznawstwa

J

Cieślik, Jerzy, Centrum Przedsiębiorczości, Akademia Leona Koźmińskiego

M

Çolak, Murat, Dokuz Eylül University Faculty of Economics and Administrative Sciences Izmir, Turkey

ÇOLAK, Murat, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

T

Colonetti, Tamy, Laboratory of Epidemiology, University of Extreme South Catarinense, Criciuma, SC, Brazil

K

Coufał-Lenczowska, Katarzyna, Dyrektor Artystyczny Kulturalnego Towarzystwa Novmaru Kraków

E

Cudak, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

J

Curry, Jane, Jane L. Curry. Profesor Nauk Politycznych na Uniwersytecie Santa Clara w Kalifornii. W latach 2003-2004 kierownik katedry Studiów Wschodnioeuropejskich (z ramienia Fundacji Fulbright’a) na Uniwersytecie Warszawskim. Obszar zainteresowań badawczych: kraje postkomunistyczne oraz ich przemiany, rola partii i mediów w polityce. Badania w Polsce od roku 1968 oraz dwukrotnie wykłady w Polsce dzięki Fundacji Fulbright’a. Przewodnicząca Senatu Wydziału na Uniwersytecie Santa Clara. Zainteresowania naukowe: zagadnienia uczenia się oraz analizowania procesu wychowania

Curry, Jane, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

B

Cyrek, Barbara, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Czechowska-Derkacz, Beata, Uniwersytet Gdański. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa

J

Czechowski, Jan, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie e-mail: j.czechowski@onet.pl

A

Czejkowska, Agnieszka, Institut für Pädagogische Professionalisierung Universität Graz

B

Czerska, Bożena, Uniwersytet Jagielloński Instytut Pedagogiki

R

D'Ambrosio, Rocco, Wydział Nauki Społecznej Kościoła w Wydziale Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie

V

Dagostin, Valdemira Santina, Universidade do Extremo Sul Catarinense


61 - 120 z 820 elementów    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP