Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

B

Borowiec-Gabryś, Monika, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: borowiec@up.krakow.pl (Polska)
Boruta, Tadeusz, Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Sztuki; Zakład Malarstwa (Polska)
Bosek, Aneta (Polska)
Bołoz, Wojciech, Wojciech Bołoz, ur. w 1945 roku. Profesor bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 1972-1975 studia z zakresu teologii moralnej w ATK. W 1982 roku promocja na temat Personalistyczne uzasadnienie norm moralnych w dokumentach Sobo (Polska)
Branicki, Wacław, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie e-mail: branicki@agh.edu.pl (Polska)
Brdulak, Anna, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Wydział Finansów i Zarządzania
Bremer, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny (Polska)
Bremer, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Instytut Psychologii (Polska)
Bremer, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny Instytut Psychologii (Polska)
Brzegowy, Paweł, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: vic8@op.pl (Polska)
Brzeziński, Jerzy Marian, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Psychologii e-mail: jerzy.brzezinski@amu.edu.pl (Polska)
Brzeziński, Witold Grzegorz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Pedagogiki (Polska)
Brzostek, Krzysztof, Politechnika Śląska (Polska)
Brzozowska, Agnieszka (Polska)
Brzozowska, Agnieszka, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Zakład innowacji organizacyjnych i Przedsiębiorczości e-mail: abrzozowska@wz.uw.edu.pl (Polska)
Buchta, Krystyna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania (Polska)
Buchta, Krystyna (Polska)
Budni, Josiane (Brazylia)
Budzanowska, Anna Teresa, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska)
Burdzik, Tomasz, Uniwersytet Śląski Instytut Socjologii e-mail: tomasz.burdzik@gmail.com (Polska)
Burkiewicz, Łukasz, Wydział Filozoficzny Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Błajet, Piotr, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji (Polska)
Błasiak, Anna, Anna Błasiak, 1991-96 Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, specjalizacja – pedagogika społeczno-opiekuńcza; 1993-95 Papieska Akademia Teologiczna, Studium Teologii Rodziny; 2001 Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Kra (Polska)
Błasiak, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu (Polska)
Błasiak, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Błasiak, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: anna.blasiak@interia.pl (Polska)

C

Całek, Anita, Uniwersytet Jagielloński. Wydział Polonistyki. Katedra Komparatystyki Literackiej (Polska)
Ceretta, Luciane Bisognin
Charytański, Jan, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie; Sekcja św. Andrzeja Boboli "Bobolanum"; Katedra Teologii Pastoralnej Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie; Sekcja św. Andrzeja Boboli "Bobolanum"; Katedra Katechetyki (Polska)
Chęćka, Anna, Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Zakład Estetyki i Filozofii Kultury (Polska)
Chmielewski, Witold, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach
Chojna, Karolina (Polska)
Chrost, Marzena, adiunkt Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu (Polska)
Chrost, Marzena, Akademia Ignatianum w Krakowie
Cieślak, Stanisław, profesor nadzwyczajny Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Instytut Kulturoznawstwa (Polska)
Cieślak, Stanisław, profesor nadzwyczajny; Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Instytut Kulturoznawstwa (Polska)
Cieślak, Stanisław (Polska)
Cieślik, Jerzy, Centrum Przedsiębiorczości, Akademia Leona Koźmińskiego

Ç

ÇOLAK, Murat, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii (Turcja)
Çolak, Murat, Dokuz Eylül University Faculty of Economics and Administrative Sciences Izmir, Turkey

C

Colonetti, Tamy
Coufał-Lenczowska, Katarzyna, Dyrektor Artystyczny Kulturalnego Towarzystwa Novmaru Kraków (Polska)
Cudak, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny (Polska)
Curry, Jane, Jane L. Curry. Profesor Nauk Politycznych na Uniwersytecie Santa Clara w Kalifornii. W latach 2003-2004 kierownik katedry Studiów Wschodnioeuropejskich (z ramienia Fundacji Fulbright’a) na Uniwersytecie Warszawskim. Obszar zainteresowań badawczych: kraje (Polska)
Curry, Jane, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji (Polska)
Czechowska-Derkacz, Beata, Uniwersytet Gdański. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa (Polska)
Czechowski, Jan, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie e-mail: j.czechowski@onet.pl (Polska)
Czejkowska, Agnieszka (Austria)
Czerska, Bożena, Uniwersytet Jagielloński Instytut Pedagogiki (Polska)

D

D'Ambrosio, Rocco, Wydział Nauki Społecznej Kościoła w Wydziale Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie (Polska)
Dagostin, Valdemira Santina (Brazylia)
Darowski, Roman, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Daszkiewicz, Nelly, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Wydział Ekonomii e-mail: ndasz@zie.pg.gda.pl (Polska)
De Bertolis, Ottavio, Ottavio De Bertolis, kapłan, jezuita, ur. w 1963 roku. Studia z pra wa cywilnego w Padwie (1989), a następnie doktorat z fi lozofi i prawa (1992) oraz studia z fi lozofi i w Rzymie (1998). Licencjat i doktorat z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriańsk (Polska)
de Tchorzewski, Andrzej M, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji (Polska)
Dernowska, Urszula, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Polska)
Deselaers, Manfred, ManfredDeselaers–ks. katolicki z diecezji Aachen w Niemciech, mieszkaod1990r.wOświęcimiu.DoktoratnaPapieskiejAkademii Teologicznej w Krakowie. Wykładowca teologii fundamentalnej na PapieskiejAkademiiTeologicznej.PracownikCentrumDialoguiModlitwywOświęcimiu (Polska)
Doniec, Renata, Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny Instytut Pedagogiki e-mail: renata.doniec@uj.edu.pl (Polska)
Dopart, Bogusław, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Humanistycznych; Instytut Filologii Polskiej oraz Uniwersytet Jagielloński; Wydział Polonistyki; Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu (Polska)
Dorak- Wojakowska, Lilianna, doktor nauk humanistycznych, absolwentka teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Wyższej Szkole Filozofi czno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Główne zainteresowania: dramat i teatr współczesny, fi lozofi a sztuki, antropologia teatru. Auto (Polska)

61 - 120 z 759 elementów    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>