- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

G

Glinka, Beata, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Zakład innowacji organizacyjnych i Przedsiębiorczości e-mail: bglinka@wz.uw.edu.pl
Godowska, Magdalena, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Instytut Europeistyki e-mail: magdalena.godowska@gmail.com
Golubieva, Tetiana, Institute of Business Administration in Kryvyj Rig Theoretical and Applied Economics Department
Goraj, Janusz, Ksiądz Janusz Goraj Specjalności: teologia pastoralna
Góralczyk, Paweł, Paweł Góralczyk, kapłan, pallotyn, ur. w 1943 roku. Profesor zwyczajny teologii. Kierownik Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej na UKSW, wykładowca w WSD Księży Pallotynów. Były przewodniczący zespołu redakcyjnego „Communio”. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Etyków „Societas Ethica” oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Teologów i Moralistów Społecznych obszaru języka niemieckiego. Członek Komitetu Badań Teologicznych PAN. Autor 5 książek oraz ok. 150 artykułów naukowych i popularnonaukowych.
Górska, Izabela, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Edukacji
Górska, Lucyna
Gołąbek, Emilian, Wicedyrektor, a także wykładowca katechetyki oraz pedagogiki i dydaktyki w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów „ANTONIANUM”.
Grabias, Lidia
Grabińska, Barbara Anna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów
Grabińska, Barbara Anna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów, Katedra Finansów
Grochmal- Bach, Bożena, Bożena Grochmal-Bach, specjalista psychiatrii, studia na Wydziale Lekarskim AM w Krakowie w 1965. Stopień doktora naukowego w 1986 na podstawie pracy: Analiza czynników patogennych okresu rozwojowego determinujących poziom adaptacji u studentów w oparciu o model probabilistyczny. Obecnie pracownik Instytutu Psychologii Stosowanej UJ w Krakowie. Autorka 15 rozdziałów w podręcznikach lekarskich i pedagogicznych, 130 prac naukowych i następujących książek: Wpływ lęku i depresji na funkcjonowanie psychospołeczne studentów (1996), Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży (2000, 2001), Dziecko z zaburzeniami padaczkowymi – aspekty pedagogiczne i psychologiczne (2003) oraz Zaburzenia odżywiania się (2003).
Grochola-Szczepanek, Helena, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie e-mail: HelenaG@ijp-pan.krakow.pl
Grocholewski, Zenon, prefekt watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego
Grodecka, Monika, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grom, Bernhard, Bernhard Grom SJ, ur. w 1936 roku, doktor teologii, profesor psychologii religii i pedagogiki religijnej w Wyższej Szkole Filozofii w Monachium. Wykłady gościnne na Wydziale Teologicznym w Lucernie, w Wyższej Szkole Filozofii i Teologii St. Georgen we Frankfurcie, w Collegium Germanicum-Hungaricum w Rzymie, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Tartu w Estonii i w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Niektóre publikacje książkowe: Religionspsychologie (21996); Damit das Leben gelingt (1997); Religionspädagogische Psychologie des Kleinkind-, Schul- und Jugendalters (52000); Menschen- und Weltbilder moderner Malerei (2003); Ezoteryzm nowa nadzieja? ,Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
Grom, Bernhard, Bernhard Grom SJ, ur. w 1936 roku, doktor teologii, profesor psychologii religii i pedagogiki religijnej w Wyższej Szkole Filozofii w Monachium. Wykłady gościnne na Wydziale Teologicznym w Lucernie, w Wyższej Szkole Filozofii i Teologii St. Georgen we Frankfurcie, w Collegium Germanicum-Hungaricum w Rzymie, na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Tartu w Estonii i w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Niektóre publikacje książkowe: Religionspsychologie (21996); Damit das Leben gelingt (1997); Religionspädagogische Psychologie des Kleinkind-, Schul- und Jugendalters (52000); Menschen- und Weltbilder moderner Malerei (2003); Ezoteryzm nowa nadzieja?,Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
Gromkowska-Melosik, Agnieszka Aleksandra, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Studiów Edukacyjnych; Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi
Gross, Zehavit, Dr Zehavit Gross, wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej Bar Ilan w Ramat Gan, Izrael. Pierwsza książka Judaism and Kibbutz Children – Possible Connection w roku 1995. Oprócz tego wiele artykułów z zakresu wychowania religijnego i świeckiego oraz tożsamości religijnej wśród młodzieży żydowskiej. Badania naukowe wśród młodzieży żeńskiej w Izraelu na temat retrospekcyjnego pojmowania życia religijnego, cywilnego, ruchów feministycznych i syjonistycznej socjalizacji w izraelskich szkołach. Ponadto naukowe badania w żydowskich szkołach w Brukseli, Paryżu i Genewie na zlecenie Rappaport Center, a także udział w europejskim projekcie na temat relgijności i poglądów na życie młodzieży oraz w związku z tym zagadnieniem badania wśród żydowskiej i arabskiej młodzieży. Laureatka wielu nagród: Berl Reptor (1994), Schupff (1997), Schnitzer (2000) oraz Nagroda Frankfurcka (2002).
Gross, Zehavit, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Grotowska, Stella, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Humanistyczny
Grudziński, Andrzej, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu
Grzybek, Grzegorz, profesor nadzwyczajny Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Pedagogiczny; Zakład Pedagogiki Opiekuńczej profesor nadzwyczajny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu; Instytut Pedagogiki
Grzybek, Grzegorz, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Pedagogiczny Zakład Pedagogiki Opiekuńczej e-mail: gg07@univ.rzeszow.pl
Grzywacz, Tomasz, TomaszGrzywacz,ur.20sierpnia1961rokuwBestwinie.Odroku 1980 członek Towarzystwa Jezusowego, święcenia prezbiteratu w1988roku,studiafilozoficznenaWydzialeFilozoficznymTowarzystwaJezusowegowKrakowie,natomiaststudiateologicznenaPapieskimWydzialeTeologicznymWłochPołudniowych–SekcjaSan Luigi w Neapolu oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie – licencjat i doktorat z teologii moralnej. Od roku 1997 wykładowca na Wydziale Teologicznym w Instytucie Nauk ReligijnychPapieskiegoUniwersytetuGregoriańskiegooraznaPapieskim Wydziale Teologicznym Włoch Południowych – Sekcja San Luigi w Neapolu. Od roku 2000 proboszcz w parafii San Giovanni Evangelista wGelloiparafiiSanGiovanniBattistawPugnanoijednocześniewykładowcawWyższymInstytucieNaukReligijnychiwInstytucieDuchowościSanTorpèwPizie.Wroku2005inkardynowanydodiecezjiPiza. Publikacje:Conoscenzaecoscienzamorale.Unariflessioneteologicamorale,apartiredalpensierodiFranzBöckle,sulladimensione conoscitiva dell’esperienza etica cristiana, P.U.G., Roma 1997; La formazione della coscienza e il senso del peccato, „Bollettino Diocesanodell'ArcidiocesidiPisa”,AnnoLXVn°1gennaio–marzo 2001, s. 100-119.
Gulati, Nidhi, University of Delhi
Gunia, Grazyna Maria, Grażyna Gunia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wydział Pedagogiczny, Instytut Pedagogiki Specjalnej e-mail: gragun@up.krakow.pl
Gurba, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu
Gurba, Krzysztof, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
Głód, Grzegorz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Ekonomii
Głodek, Paweł, Uniwersytet Łódzki
Głodowska, Agnieszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Głodowska, Agnieszka Elżbieta, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Głuszak, Tomasz, Nieaktualne: adiunkt Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Teologiczny; Zakład Katolickiej Nauki Społecznej adiunkt Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Teologiczny; Zakład Katolickiej Nauki Społecznej

H

Hajduk, Łukasz, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Pedagogiki
Hajdukiewicz, Agnieszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego
Hanisch, Helmut, Helmut Hanisch, ur. w 1943 roku we Wrocławiu. Studia filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne na Uniwersytach w Tübingen, Stuttgarcie i w Pädagogische Hochschule w Reutlingen. W latach 1969-74 nauczyciel i wicedyrektor szkoły. Od roku 1974 nauczyciel akademicki w Pädagogisch-Theologische Zentrum der Württembergischen Landeskirche w Stuttgarcie i w Uniwersytecie w Tübingen. W latach 1985-92 odpowiedzialny za szkolnictwo w kościelnym okręgu w Heidenheim. W 1994 roku stopień doktora filozofii w Uniwersytecie w Stuttgarcie. Od roku 1992 profesor pedagogiki religijnej w Uniwersytecie w Lipsku. Zainteresowania naukowe: sfera empiryczna pedagogiki religijnej.
Hanisch, Helmut, Helmut Hanisch, ur. w 1943 roku we Wrocławiu. Studia filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne na Uniwersytach w Tübingen, Stuttgarcie i w Pädagogische Hochschule w Reutlingen. W latach 1969-74 nauczyciel i wicedyrektor szkoły. Od roku 1974 nauczyciel akademicki w Pädagogisch-Theologische Zentrum der Württembergischen Landeskirche w Stuttgarcie i w Uniwersytecie w Tübingen. W latach 1985-92 odpowiedzialny za szkolnictwo w kościelnym okręgu w Heidenheim. W 1994 roku stopień doktora filozofii w Uniwersytecie w Stuttgarcie. Od roku 1992 profesor pedagogiki religijnej w Uniwersytecie w Lipsku. Zainteresowania naukowe: sfera empiryczna pedagogiki religijnej.
Hoepers, Neiva Junkes, Universidade do Extremo Sul Catarinense
Homa, Tomasz, Akademia Ignatianum w Krakowie,
Homa, Tomasz, Tomasz Homa SJ (ur. 1958), doktor filozofii, wykładowca wWyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, redaktor naczelny Wydawnictwa WAM oraz Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. Zajmuje się problematyką edukacji młodzieży i dorosłych a także działalności organizacji pozarządowych w Polsce uczestnicząc w inicjatywach tego środowiska. Współautor i superwizor programu kształceniowego dla nauczycieli wychowawców i katechetów: Ku pełni człowieczeństwa. Autor publikacji W drodze do podmiotowości społeczeństwa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002 oraz współautor polskiej adaptacji Problemy współczesności a chrześcijanie. Wybrane zagadnienia etyczne i społeczne do dyskusji dla młodzieży i wychowawców, Wydawnictwo WAM i Wydawnictwo Szkolne PWN, Kraków- Warszawa 2004.i
Homa, Tomasz, Tomasz Homa SJ, ur. w 1958 roku, doktor filozofii, wykładowca wWyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Redaktor naczelnyWydawnictwaWAM oraz Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania. Obszar zainteresowań: problematyka edukacji młodzieży i dorosłych, działalność organizacji pozarządowych w Polsce. Współautor i superwizor programu kształceniowego dla nauczycieli, wychowawców i katechetów Ku pełni człowieczeństwa. Autor publikacji W drodze do podmiotowości społeczeństwa, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002 oraz współautor polskiej adaptacji Problemy współczesności a chrześcijanie. Wybrane zagadnienia etyczne i społeczne do dyskusji dla młodzieży i wychowawców, Wydawnictwo WAM i Wydawnictwo Szkolne PWN, Kraków-Warszawa 2004.
Horowski, Jarosław, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Teorii Wychowania
Hućko, Bartłomiej, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

I

Ignatowski, Grzegorz, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

J

Jabłonowska, Lidia Hanna, Szkoła Główna Handlowa. Instytut Kapitału Ludzkiego.
Jabłońska-Hood, Joanna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, Wydział Humanistyczny
Jabłoński, Marcin, Akademia Ignatianum w Krakowie e-mail: krzysztof.jablonski@ignatianum.edu.pl
Jagieła, Jarosław
Jagieła, Jarosław, Akademia Ignatianum w Krakowie polski pedagog społeczny i psychoterapeuta, od 2003 roku profesor nadzwyczajny w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Akademii Ignatianum w Krakowie.
Jagieła, Jarosław, Akademia Ignatianum w Krakowie
Jagieła, Jarosław, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie Akademia Ignatianum w Krakowie
Jagieła, Jarosław, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
Jagieła, Jarosław, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Akademia Ignatianum w Krakowie
Jagieła, Jarosław, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Jagieła, Jarosław, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: yarko1@go2.pl
Jakubiak, Monika
Jakubiak, Monika, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania
Jankosz, Magdalena, Akademia Ignatianum Wydział Filozoficzny Instytut Kulturoznawstwa
Jankosz, Magdalena, Akademia Ignatianum w Krakowie

181 - 240 z 795 elementów    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>