Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

K

Krasnodębski, Zdzisław, Uniwersität Bremen Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Krawczyk, Agnieszka, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Instytut Psychologii (Polska)
Krawczyk, Agnieszka, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Krawczyk, Agnieszka Marzena, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Krawczyk, Agnieszka (Polska)
Krawczyk, Magdalena Dorota, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności Intelektualnej (Polska)
Król, Joanna (Polska)
Król, Remigiusz, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; Instytut Studiów nad Filozofią Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego (Polska)
Król, Remigiusz, Instytut Studiów nad Filozofią Słowiańska im. św. Cyryla i Metodego, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie (Polska)
Król, Remigiusz (Polska)
Królikowska, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu (Polska)
Królikowska, dr Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu (Polska)
Królikowski, Wacław, adiunkt; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach; Katedra Pedagogiki (Polska)
Kroplewski, Zdzisław, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny (Polska)
Krysztofik, Janusz, Instytut Zarządzania Wiedzą w Krakowie (Polska)
Krzynówek, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Krzynówek-Arndt, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Krzynówek-Arndt, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii (Polska)
Kubów, Magdalena, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Zakład Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości (Polska)
Kucharska, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie; Katedra Gerontologii, Geriatrii i Pracy Socjalnej (Polska)
Kucharska, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu (Polska)
Kucharski, Jarosław, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny (Polska)
Kudelska, Marta, Marta Kudelska, absolwentka indologii i fi lozofi i Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy Instytytu Filozofi i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek z zakresu fi lozofi i i religii Indii, m.in.: Karman i dharma. Wizja świata w fi lozofi cznej m (Polska)
Kufta, Dariusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, (Polska)
Kuglarz, Paweł, Paweł Kuglarz, specjalista w zakresie prawa państwowego i administracyjnego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Regensburgu. Asystent w katedrze Historii Prawa Kościelnego na Wydziale Prawa UJ, dyrektor Szkoły Prawa N (Polska)
Kulczycka, Joanna, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (Polska)
Kulesza- Milewski, Aleksaner, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, zainteresowana: filozofia, antropologia, pedagogika ogólna, filozofia wychowania, epistemologia, ontologia, kognitywistyka, matematyka, nauki przyrodnicze
Kulesza-Milewski, Aleksander, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum (Polska)
Kulig-Moskwa, Katarzyna, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Kulig-Moskwa, Katarzyna, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Instytut Zarządzania i Marketingu e-mail: katarzyna.kulig-moskwa@wsb.wroclaw.pl (Polska)
Kusztal, Justyna, Uniwersytet Jagielloński Instytut Pedagogiki (Polska)
Kusztal, Justyna, Uniwersytet Jagielloński Akademia Ignatianum w Krakowie e-mail: justyna.kusztal@uj.edu.pl (Polska)
Kusztal, Justyna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Pedagogiki (Polska)
Kuźma, Józef, Nieaktualne: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu (Polska)
Kuźnar, Andżelika, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Instytut Ekonomii Międzynarodowej (Polska)
Kwapis, Krzysztof, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Kwaśny, Jakub, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. (Polska)
Kwiatkowski, Stefan Michał, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Wydział (Polska)
Kwiatkowski, Stefan M., Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Instytut Pedagogiki (Polska)
Kwieciński, Leszek, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Instytut Studiów Międzynarodowych e-mail: leszek.kwiecinski@uni.wroc.pl (Polska)
Kwieciński, Leszek, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Instytut Studiów Międzynarodowych (Polska)
Kwieciński, Leszek (Polska)
Kwieciński, Zbigniew, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Nauk Pedagogicznych (Polska)

L

Lackowski, Jerzy, starszy wykładowca Uniwersytet Jagielloński; Studium Pedagogiczne (Polska)
Lackowski, Jerzy, Uniwersytet Jagielloński; Studium Pedagogiczne (Polska)
Lačný, Martin, Uniwersytet Rzeszowski martin.lacny@unipo.sk
Ladaria SJ, Abp Luis F., Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii (Polska)
Ladaria SJ, Abp Luis F., Sekretarz Kongregacji Nauki Wiary (Polska)
Lakomy, Mirosław, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Lakomy, Mirosław, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii (Polska)
Lehner-Hartmann, Andrea, Department of Practical Theology Center for Teacher Education University of Vienna (Austria)
Leppert, Roman, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; Wydział Pedagogiki i Psychologii; Instytut Pedagogiki (Polska)
Leś, Tomasz, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Pedagogiki (Polska)
Lis, Marek, Marek Lis ur. 1967, kapłan diecezji opolskiej. Studia na Wydziale Nauk Komunikacji Społecznej Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie (1993-1999), uwieńczone doktoratem z komunikacjispołecznej.Od2000r.adiunktnaUniwersytecieOpolskimna WydzialeTeol (Polska)
Loyola Opiela, S. Maria, Katolicki Uniwersytet Lubelski Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej (Polska)
Lubacha-Sember, Judyta, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Polska)
Lukoszek, Michał (Polska)

M

Machnacz, Jarzy, profesor nadzwyczajny Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; Instytut Filozofii Chrześcijańskiej profesor nadzwyczajny Politechnika Wrocławska; Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych (Polska)
Machnacz, Jerzy, profesor nadzwyczajny Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; Instytut Filozofii Chrześcijańskiej profesor nadzwyczajny Politechnika Wrocławska; Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych (Polska)
Machoń, Henryk, profesor nadzwyczajny Politechnika Opolska; Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii; Instytut Turystyki i Rekreacji (Polska)

301 - 360 z 759 elementów    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>