Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

N

Nazaruk, Stanisława, Pope John II State School in Biała Podlaska (Polska)
Niechwiej, Artur, Jezuickie Centrum Edukacji w Nowym Sączu (Polska)
Niemiec, Barbara, Barbara Niemiec. Obecnie adiunkt w Wyższej Szkole Filozoficzno- Pedagogicznej „Ignatianum”, wcześniej pracownik naukowy Zakładu Pedagogiki Kultury w Instytucie Pedagogiki UJ. W latach 1995-2002 również dziennikarka „Tygodnika Solidarność”. Publikacje nauk (Polska)
Nikitorowicz, Jerzy, Uniwersytet w Białymstoku, Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KNP PAN (Polska)
Nordlöf, Kerstin, School of Law, Psychology and Social Work, Örebro University (Szwecja)
Nordlöf, Kerstin, Örebro University School of Law Psychology and Social Work e-mail: kerstin.nordlof@oru.se (Szwecja)
Noske, Maria, Maria Noske (Polska)
Nowak, Aneta, Akademia Ignatianum w Krakowie, (Polska)
Nowakowska, Iwona, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii (Polska)
Nowakowska, Iwona (Polska)
Nowakowska-Siuta, Renata, Uniwersytet Warszawski, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej (Polska)
Nowakowski, Krzysztof, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Nowakowski, Piotr Tomasz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli; Instytut Pedagogiki (Polska)
Nowina Konopka, Maria, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Politologii e-mail: nowinakonopka.maria@gmail.com (Polska)
Nowina Konopka, Maria
Nowosielski, Jerzry, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki; Katedra Technik i Technologii Malarstwa na Podłożach Ruchomych Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej; Wydział Inżynieryjny (Polska)
Nycz, Kazimierz, Ksiądz biskup Kazimierz Nycz, ur. 1. lutego 1950 roku w Starej Wsi k. Oświęcimia. Studia: WSD w Krakowie (1967-1973). Studia doktoranckie: Katolicki Uniwersytet Lubelski (1977-1981) – doktorat z katechetyki. Święcenia kapłańskie: 20. maja 1973 roku. Nomin (Polska)

O

O'Collins, Geral, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji (Polska)
O'Collins, Gerald, Gerald O’Collins, kapłan, jezuita, urodzony w Melbourne (Australia). Doktorat na Uniwersytecie Cambridge w 1968 roku. Od 1974 r. profesor teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzy mie; w latach 1985-1991 dziekan wydziału teologicznego. Autor (Polska)
Obirek, Stanisław, Stanisław Obirek SJ ur. 1956 r., absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1994 doktorat z teologii (PAT w Krakowie). W roku 1997 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii – historii nowożytnej (UJ (Polska)
Obirek, Stanisław, Teolog, historyk, antropolog kultury (Polska)
Olbrycht, Katarzyna, Katarzyna Olbrycht, ur. 1949; prof. dr hab. pedagogiki; Kierownik Katedry Edukacji Kulturalnej Uniwersyteu Śląskiego Filia w Cieszynie; pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Filozoficzno- Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Studia magisterskie w (Polska)
Olbrycht, Katarzyna, Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Nauk o Edukacji (Polska)
Olearnik, Janusz, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wydział Wychowania Fizycznego (Polska)
Opozda, Danuta
Orłowska, Beata Anna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim (Polska)
Oświecimski, Konrad, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii (Polska)

P

Palka, Stanisław, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Pedagogiki (Polska)
Pańkowska, Małgorzata, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Informatyki i Komunikacji Katedra Informatyki (Polska)
Pasierbek, Wit, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii (Polska)
Pasierbek, Wit, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji (Polska)
Pasierbek, Wit, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauko o Polityce i Administracji
Pasierbek, Wit, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Polityce i Administracji (Polska)
Pasierbek, Wit, Akademia Ignatianum w Krakowie
Pasierbek, Wit, adiunkt Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Pasierbek, Wit, Akademia Igantianum w Krakowie
Pasierbek, Wit, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji (Polska)
Pasierbek, Wit, Akademia Ignatianum w Krakowie, (Polska)
Pasierbek, Wit, adiunkt Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Polityce i Administracji (Polska)
Pasierbek, Wit, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Pasierbek, Wit (Polska)
Pasierbek SJ, Wit, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji (Polska)
Pawełek, Karolina, Wydział Humanistyczny, AGH w Krakowie (Polska)
Pawlak, Justyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Psychologii i Dydaktyki e-mail: justyna.pawlak@uek.krakow.pl (Polska)
Pawlak, Justyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Polska)
Pędziwiatr, Ewelina, AGH Akademia Górniczo - Hutnicza (Polska)
Penkała-Jastrzębska, Anna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Historii (Polska)
Pera, Bożena, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Handlu Zagranicznego (Polska)
Pera, Bożena (Polska)
Piekarski, Marian, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Centrum Pedagogiki i Psychologii (Polska)
Pietrzak, Piotr, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw e-mail: piotr.grzegorz.pietrzak@gmail.com (Polska)
Pilch, Tadeusz, profesor zwyczajny; Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych; Katedra Pedagogiki (Polska)
Pilch, Tadeusz, profesor zwyczajny Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie; Wydział Nauk Społecznych; Katedra Pedagogiki (Polska)
Pindór, Tadeusz, AGH w Krakowie Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem ul. Gramatyka 10, 30-067 Kraków Wydanie publikacji finansowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (dotacja podmiotowa na utrzym
Pluta, Jacek, Uniwersytet Wrocławski (Polska)
Pluta, Jacek, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii (Polska)
Pluta-Olearnik, Mirosława, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Nauk Ekonomicznych (Polska)
Podsiedlik, Bogdan, Bogdan Podsiedlik, lekarz medycyny, absolwent Akademii Medycznej w Krakowie. Od początku pracy zawodowej, od 1978 roku do roku 2006 pracownik Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Świętego Ludwika w Krakowie przy ul. Strzeleckiej 2 (poc (Polska)
Popczyk, Wojciech, Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
Popczyk, Wojciech, Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa (Polska)

421 - 480 z 759 elementów    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>