- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

J

Mółka, Janusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania

Mółka, Janusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Mółka, Janusz, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu

Mółka, Janusz, Ks. dr Janusz Mółka SJ, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków. E-mail: janusz.molka@ignatianum.edu.pl

Mółka, Janusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

Mółka, Janusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

M

Mółka, Miłosz, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny

Mółka, Miłosz, Dr Miłosz Mółka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej, Katedra Edukacji dla Bezpieczeństwa, ul. Romana Ingardena 4, 30-060 Kraków. E-mail: milosz.molka@up.krakow.edu.pl

Mółka, Miłosz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Pedagogiczny

Mółka, Miłosz, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: milosz.molka@gmail.com

F

Musiał, FIlip, Akademia Ignatianum w Krakowie

T

Myjak, Teresa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny Zakład Zarządzania i Turystyki

Myjak, Teresa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny

Myjak, Teresa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny e-mail: myjakt@wp.pl

A

Młodzińska-Granek, Agnieszka, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Instytut Studiów Międzynarodowych e-mail: agnieszka.mlodzinska@uni.wroc.pl

Młodzińska-Granek, Agnieszka Anna, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych

J

Młyński, Józef, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

S

Nagy, Stanisław, iStanisław Nagy SCJ, ur. 30września 1921 roku w Bieruniu koło Katowic. Kapłan Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Jana Pawia II w Lublinie, wykładowca teologii fundamentalnej i ekumenicznej. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Nazaruk, Stanisława, Pope John II State School in Biała Podlaska

A

Niechwiej, Artur, Jezuickie Centrum Edukacji w Nowym Sączu

B

Niemiec, Barbara, Barbara Niemiec. Obecnie adiunkt w Wyższej Szkole Filozoficzno- Pedagogicznej „Ignatianum”, wcześniej pracownik naukowy Zakładu Pedagogiki Kultury w Instytucie Pedagogiki UJ. W latach 1995-2002 również dziennikarka „Tygodnika Solidarność”. Publikacje naukowe z zakresu związków między kulturą a edukacją. Autorka haseł „Patriotyzm”, „Godność człowieka”, „Stowarzyszenia” w Encyklopedii społecznego nauczania Jana Pawła II, Radom 2003.

J

Nikitorowicz, Jerzy, Uniwersytet w Białymstoku, Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KNP PAN

K

Nordlöf, Kerstin, Örebro University School of Law Psychology and Social Work e-mail: kerstin.nordlof@oru.se

Nordlöf, Kerstin, School of Law, Psychology and Social Work, Örebro University

M

Noske, Maria, Maria Noske

A

Nowak, Aneta, Akademia Ignatianum w Krakowie,

I

Nowakowska, Iwona, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

Nowakowska, Iwona, University of Warsaw; Faculty of Psychology

R

Nowakowska-Siuta, Renata, Uniwersytet Warszawski, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej

K

Nowakowski, Krzysztof, Akademia Ignatianum w Krakowie

P

Nowakowski, Piotr Tomasz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli; Instytut Pedagogiki


Nowina Konopka, Maria, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Politologii e-mail: nowinakonopka.maria@gmail.com (Polska)

J

Nowosielski, Jerzry, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki; Katedra Technik i Technologii Malarstwa na Podłożach Ruchomych Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej; Wydział Inżynieryjny

K

Nycz, Kazimierz, Ksiądz biskup Kazimierz Nycz, ur. 1. lutego 1950 roku w Starej Wsi k. Oświęcimia. Studia: WSD w Krakowie (1967-1973). Studia doktoranckie: Katolicki Uniwersytet Lubelski (1977-1981) – doktorat z katechetyki. Święcenia kapłańskie: 20. maja 1973 roku. Nominacja biskupia: 14. maja 1988 r. (biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej; biskup tytularny Willa Regis). Święcenia biskupie: 4. czerwca 1988 r. w Krakowie. Od 26. listopada 1999 roku Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do Spraw Wychowania. Motto: Ex hominibus, pro hominibus (z ludu i dla ludu).

G

O'Collins, Geral, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

O'Collins, Gerald, Gerald O’Collins, kapłan, jezuita, urodzony w Melbourne (Australia). Doktorat na Uniwersytecie Cambridge w 1968 roku. Od 1974 r. profesor teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzy mie; w latach 1985-1991 dziekan wydziału teologicznego. Autor i współautor 45 książek i ok. 100 artykułów. Współautor, wraz z Edwardem Farrugia SJ, słownika teologicznego A Concise Dictionary of Theology, tłumaczony na język polski: Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim, Wydawnictwo WAM 2002.

S

Obirek, Stanisław, Stanisław Obirek SJ ur. 1956 r., absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1994 doktorat z teologii (PAT w Krakowie). W roku 1997 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii – historii nowożytnej (UJ w Krakowie). W 1999 roku wykłady na jezuickim uniwersytecie The Holy Cross College w Worcester z historii Europy Środkowej i Wschodniej. W latach 1994-2001 redaktor naczelny kwartalnika „Życie Duchowe”. Współpraca z Katedrą Historii Parlamentaryzmu Polskiego na Uniwersytecie Opolskim, jak też z Ośrodkiem Badań nad Kulturą Antyczną na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1998 r. kierownik Katedry Historii i Filozofii Kultury, jak też dyrektor Centrum Kultury i Dialogu działającego przy Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”. Obszar zainteresowań: obecność jezuitów w kulturze światowej, inkulturacja, dialog międzyreligijny i problemy języka religijnego. Ważniejsze publikacje: Sezon dialogu. Rozmów dwadzieścia trzy i Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi.

Obirek, Stanisław, Teolog, historyk, antropolog kultury

K

Olbrycht, Katarzyna, Katarzyna Olbrycht, ur. 1949; prof. dr hab. pedagogiki; Kierownik Katedry Edukacji Kulturalnej Uniwersyteu Śląskiego Filia w Cieszynie; pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Filozoficzno- Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Studia magisterskie w zakresie pedagogiki, doktorat, habilitacja i profesura tytularna w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obszary zainteresowań: wartości w wychowaniu, edukacja aksjologiczna, edukacja kulturalna, wychowanie estetyczne.

Olbrycht, Katarzyna, Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Nauk o Edukacji

J

Olearnik, Janusz, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wydział Wychowania Fizycznego

D

Opozda, Danuta, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Pedagogiki

B

Orłowska, Beata Anna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

K

Oświecimski, Konrad, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii

S

Palka, Stanisław, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Pedagogiki

M

Pańkowska, Małgorzata, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Informatyki i Komunikacji Katedra Informatyki

W

Pasierbek, Wit, adiunkt Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Pasierbek, Wit, Akademia Igantianum w Krakowie

Pasierbek, Wit, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauko o Polityce i Administracji

Pasierbek, Wit, Akademia Ignatianum w Krakowie

Pasierbek, Wit (Polska)

Pasierbek, Wit, adiunkt Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Pasierbek, Wit, Akademia Ignatianum w Krakowie

Pasierbek, Wit, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Pasierbek, Wit, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

Pasierbek, Wit, Akademia Ignatianum w Krakowie,

Pasierbek, Wit, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Pasierbek, Wit, Akademia Ignatianum w Krakowie

Pasierbek, Wit, Akademia Ignatianum w Krakowie


421 - 480 z 820 elementów    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP