Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

P

Popiołek, Irena, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Popiołek, Irena, Miejsca pracy: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Sztuki profesor zwyczajny Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu Wyższa Szkoła Filozofi (Polska)
Popiołek, Irena (Polska)
Popiołek, Irena, Prof. em. Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Popiołek, Irena, Specjalności: malarstwo, metodyka wychowania artystycznego, wychowanie artystyczne (Polska)
Popiołek, Irena, profesor zwyczajny Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu (Polska)
Popiołek, Irena, Nieaktualne: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Sztuki profesor zwyczajny Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu Wyższa Szkoła Filozoficzn (Polska)
Popiołek, Irena, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Sztuki profesor zwyczajny Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ig (Polska)
Popiołek, Irena, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu (Polska)
Popowska, Magdalena Maria
Popowska, Magdalena M., Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii (Polska)
Popowska, Magdalena M., Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk (Polska)
Porębski, Leszek, Wydział Humanistyczny, AGH w Krakowie
Posacki, Aleksander, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny (Polska)
Posacki, Aleksander, AleksanderPosackiSJ,ur.1957,filozof(doktoratnaUniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie). Główne zainteresowania: filozofia człowieka,filozofiareligii,historiaidei.Badaczideologii,światopoglądów, prądówduchowych,nowychruchówreligijnychwPolsceiwEuropie Wschodni (Polska)
Posacki, Aleksander, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Posacki, Aleksander, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Katedra Filozofii Czlowieka (Polska)
Postuła, Agnieszka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania (Polska)
Postuła, Agnieszka, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Zakład innowacji organizacyjnych i Przedsiębiorczości e-mail: apostula@wz.uw.edu.pl
Potocka, Anna (Polska)
Poznański, Jacek (Polska)
Prucnal, Marta, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu e-mai: marta.prucnal@ignatianum.edu.pl (Polska)
Prucnal, Marta, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: marta.prucnal@ignatianum.edu.pl (Polska)
Prucnal-Wójcik, Marta, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: marta.prucnal@ignatianum.edu.pl (Polska)
Prucnal-Wójcik, Marta, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu (Polska)
Prymak, Tomasz, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku (Polska)
Przyborowska, Beata, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Pedagogiki Szkolnej (Polska)
Puchowska, Małgorzata, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii (Polska)
Puchowski, Kazimierz, Kazimierz Puchowski ur. 1955. Studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania w Instytucie Pedagogiki UG. Obszar zainteresowań badawczych: edukacja elit w epoce Oświecenia (Polska)
Puchowski, Kazimierz, Kazimierz Puchowski, ur. 1955. Studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania w Instytucie Pedagogiki UG. Obszar zainteresowań badawczych: edukacja elit w epoce Oświeceni (Polska)
Puchowski, Kazimierz, profesor nadzwyczajny Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Pedagogiki (Polska)
Puszkow-Bańka, Agnieszka, Akademia Ignatianum w Krakowie e-mail: agapusz@poczta.fm (Polska)
Puszkow-Bańka, Agnieszka, Akademia Ignatianum (Polska)
Pusztai, Gabriella, Uniwersytet w Debreczynie Centrum Szkolnictwa Wyższego Badań i Rozwoju Instytut Studiów Edukacyjnych (Polska)
Pyzik, Beata, Nieaktualne: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach; Wydział Humanistyczny adiunkt Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Katedra Pedagogiki Ogólnej adiunkt Wyższ (Polska)
Pyzik, Grzegorz, Wydział Pedagogiczny, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Płaziak, Monika, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej (Polska)
Płużek, Zenomena, Prof. dr hab. Zenomena Płużek, ur. w 1926 roku w Girach Luzowskich. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim – magisterium w 1951, doktorat tamże w 1963. Od 1952 roku przez ponad 30 lat praca na stanowisku psychologa, a następnie kierownika Pracowni Psychol (Polska)

Q

Qadir, Dlzar, Cracow University of Economics, Department of European Studies (Irak)

R

Rachwał, Tomasz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: trach@up.krakow.pl (Polska)
Rachwał, Tomasz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Krajowa Rada Przedsiębiorczości e-mail: trach@up.krakow.pl (Polska)
Raczyńska, Ewa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Ekonomii
Radziewicz-Winnicki, Andrzej, Społeczna Akademia Nauk (Polska)
Radziewicz-Winnicki, Andrzej, Uniwersytet Zielonogórski (Polska)
Ratzinger, Joseph, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji (Polska)
Ratzinger, Joseph, papież Benedykt XVI (Polska)
Rembiasz, Małgorzata, Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie (Polska)
Rembiasz, Małgorzata, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie (Polska)
Rembiasz, Małgorzata, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie (Polska)
Rembierz, Marek, Uniwersytet Śląski w Katowicach e-mail: marek.rembierz@us.edu.p (Polska)
Ricken, Friedrich, Friedrich J. Ricken SJ, doktor filozofii i teologii, emerytowany profesor historii filozofii i etyki w Hochschule für Philosophie w Monachium. Studia z filologii klasycznej, filozofii i teologii. Wykładowca w Hochschule für Philosophie w Monachium, w H (Polska)
Rocki, Marek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Polska)
Rodziński, Stanisław, Stanisław Rodziński ur. w Krakowie w roku 1940. Dyplom na Wydziale Malarstwa, w pracowni prof. Emila Krchy w krakowskiej ASP w roku 1963. Malarz, autor prac o sztuce. Od roku 1963 praca pedagogiczna. W latach 80-tych uczestnictwo w Ruchu Kultury Niezależn (Polska)
Rogalska-Marasińska, Aneta, Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli e-mail: anetarm@yahoo.com (Polska)
Rogelio, Mateo Garcia, Rogelio García Mateo, jezuita, profesor fi lozofi i i teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie na Wydziałach Filozofi cznym i Teologicznym oraz w Instytucie Duchowości. (Polska)
Rogelio, Mateo Garcia, jezuita, profesor filozofii i teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie na Wydziałach Filozoficznym i Teologicznym oraz w Instytucie Duchowości. (Polska)
Rosa, Maria Ines (Brazylia)
Rosenberg, Adriana (Norwegia)
Rostek, Irmina, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu (Polska)
Ruciński, Staniwsła, Stanisław Ruciński, dr hab., ur. w 1931 roku, pedagog. Praca w szkolnictwie podstawowym, potem średnim, stypendium PAN, praca na Wydziale Pedagogicznym UW (1964 1996), praca w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP (1996-2005). Obecnie na emeryturze. Zaintere (Polska)

481 - 540 z 759 elementów    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>