- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

K

Ablewicz, Krystyna, profesor nadzwyczajny Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Pedagogiki

Ablewicz, Krystyna, Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny Instytut Pedagogiki

Ablewicz, Krystyna, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Pedagogiki

Ablewicz, Krystyna, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Pedagogiki

Ablewicz, Krystyna, Uniwersytet Jagielloński Wydział Filozoficzny Instytut Pedagogiki

R

Abramciów, Rafał, Uniwersytet Pedagogiczny, Katedra Psychologii

Abramciów, Rafał, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Katedra Psychologii e-mail: abramciow@hotmail.com

E

Abramek, Edyta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Informatyki i Komunikacji Katedra Informatyki

B

Adamczyk, Barbara, adiunkt Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniui


Adamczyk, Dariusz, Dariusz Adamczyk

Adamczyk, Dariusz, profesor nadzwyczajny Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Pracy Socjalnej

J

Adamczyk, Jadwiga, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

M

Adamczyk, Magdalena, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa

Adamík Šimegová, Miroslava, Uniwersytet Trnawski w Trnawie

Adamík Šimegová, Miroslava, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

A

Adamska, Adriana, Akademia Ignatianum w Krakowie,

Ł

Albański, Łukasz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Nauk o Wychowaniu

T

Aleksander, Tadeusz, Wszechnica Polska-Warszawa e-mail: aleksander.tadeusz@gmail.com

A

Andrzejczyk, Angelika, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania

M

Andrzejewski, Marek, Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji andrzejewski.marek@wp.pl

A

Anzenbacher, Arno, Arno Anzenbacher, ur. w 1940 roku w Bregenz (Austria). Studia z teologii i filozofii na Uniwersytetach w Innsbrucku oraz Freiburgu (Szwajcaria). Doktorat z filozofii w roku 1965 we Freiburgu, habilitacja z filozofii w 1972 roku. Od roku 1981 profesor Wydziału Katolicko- Teologicznego Uniwersytetu Johanna Gutenberga w Moguncji (Katedra Etyki Społecznej).

W

Arndt, Wojciech, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

P

Aszyk, Piotr, adiunkt Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie; Sekcja św. Andrzeja Boboli - Collegium Bobolanum; Katedra Antropologii Teologicznej i Teologii Moralnej

J

Augustyn, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie

Augustyn, Józef, Akademia Ignatianum w Krakowie e-mail: jozefaug@cz.onet.pl


1 - 26 z 26 elementów    
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP