- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

A

Famuła-Jurczak, Anita, Uniwersytet Zielonogórski

Faron, Agnieszka, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczno-Menedżerski Katedra Zarządzania agnieszka.faron@handlowa.eu

M

Fearn, Mike, Mike Fearn – doktor nauk religijnych i wychowania religijnego Uniwersytetu Walijskiego w Bangor (Wielka Brytania); obecnie pracownik naukowy Narodowego Walijskiego Centrum Wychowania Religijnego Welsh National Centre for Religious Education) Uniwersytetu Walijskiego w Bangor oraz Instytutu Wychowania Religijnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Wuerzburgu (Niemcy).

Fearn, Mike, Mike Fearn – doktor nauk religijnych i wychowania religijnego Uniwersytetu Walijskiego w Bangor (Wielka Brytania); obecnie pracownik naukowy Narodowego Walijskiego Centrum Wychowania Religijnego (Welsh National Centre for Religious Education) Uniwersytetu Walijskiego w Bangor oraz Instytutu Wychowania Religijnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Wuerzburgu (Niemcy).

P

Figura, Piotr, Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii

S

Filipowicz, Stefan, Akademia Ignatianum w Krakowie

M

Flis, Mariola, profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Jagiellońskim, dziekan Wydziału Filozofi cznego UJ i kierownik Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii UJ. Obszar zainteresowań badawczych: fi lozofi a i socjologia kultury, antropologia społeczna, historia idei, kognitywistyka

A

Fossion, André, Centre International de Catechese et de Pastorale Lumen Vitae a Bruxelles Facultes Universitaires de Namur


L

Francis, Leslie, Leslie J. Francis – profesor nauk teologicznych i wychowania Uniwersytetu w Oxfordzie i Cambridge; obecnie profesor teologii praktycznej na UniwersytecieWalijskim w Bangor i dyrektor Narodowego Walijskiego Centrum ds. Edukacji Religijnej

Francis, Leslie, Leslie J. Francis – profesor nauk teologicznych i wychowania Uniwersytetu w Oxfordzie i Cambridge; obecnie profesor teologii praktycznej na UniwersytecieWalijskim w Bangor i dyrektor Narodowego Walijskiego Centrum ds. Edukacji Religijnej.

J

Franczyk, Jan, adiunkt Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Katedra Psychologii

Franczyk, Jan L., Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny


1 - 13 z 13 elementów    
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP