- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

L

Jabłonowska, Lidia Hanna, Szkoła Główna Handlowa. Instytut Kapitału Ludzkiego.

J

Jabłońska-Hood, Joanna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, Wydział Humanistyczny

M

Jabłoński, Marcin, Akademia Ignatianum w Krakowie e-mail: krzysztof.jablonski@ignatianum.edu.pl


Jagieła, Jarosław, Akademia Ignatianum w Krakowie polski pedagog społeczny i psychoterapeuta, od 2003 roku profesor nadzwyczajny w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Akademii Ignatianum w Krakowie.

Jagieła, Jarosław, Akademia Ignatianum w Krakowie

Jagieła, Jarosław, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie Akademia Ignatianum w Krakowie

Jagieła, Jarosław, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Jagieła, Jarosław, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Akademia Ignatianum w Krakowie

Jagieła, Jarosław, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Jagieła, Jarosław, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: yarko1@go2.pl

K

Jakubiak, Krzysztof, Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych


Jakubiak, Monika, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania

Jankosz, Magdalena, Akademia Ignatianum Wydział Filozoficzny Instytut Kulturoznawstwa

Jankosz, Magdalena, Akademia Ignatianum w Krakowie

K

Jarkiewicz, Katarzyna, adiunkt Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Instytut Kulturoznawstwa

R

Jasnos, Renata, profesor nadzwyczajny Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu

K

Jezierski, Kamil, Akakdemia Ignatianum w Krakowie

J

Jiménez Moreno, Juan Jose, Kastylia-La Mancha Uniwersytet w Albacete Wydział Ekonomii i Biznesu

A

Jonas, Agata, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

K

Jonas, Krzysztof, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

M

Jozek, Milan, Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze Zakład Etyki Ogólnej i Stosowanej

J

Jundziłł, Juliusz, Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania”

W

Juroszek, Weronika, Uniwersytet Śląski

Juroszek, Weronika, Uniwersytet Śląski Wydział Teologiczny Katedra Nauk o Rodzinie e-mail: weronikajuroszek@interia.pl


1 - 26 z 26 elementów    
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP