- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

Ż

Kaczmarek, Żanetta, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

J

Kaczmarska-Krawczak, Jadwiga, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Katedra Zarządzania e-mail: jkaczmarska@interia.pl

A

Kaczor, Agnieszka, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny

K

Kaczor, Katarzyna, Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczny Instytut Badań nad Kulturą Katedra Kulturoznawstwa


Ł

Kapralska, Łucja, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

J

Karbowniczek, Jolanta, Jesuit University Ignatianum in Krakow

A

Karpińska, Agnieszka, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Instytut Społeczno-Humanistycznt

R

Katula, Richard A., Department of Communication Studies at Northeastern University, Boston, Massachusetts

W

Kay, Willam, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Kay, William, William K. Kay. Tytuł magistra pedagogiki (MEd) w Oxfordzie (1977), doktora (PhD) w zakresie pedagogiki porównawczej w Uniwersytecie Reading (1981) oraz doktora teologii w Uniwersytecie Nottingham (1989). Początkowo nauczyciel, później kierownik wychowania religijnego w państwowych szkołach średnich (comprehensive schools) w rejonie Basingstoke w latach siedemdziesiątych. W latach 1980-84 pracownik naukowy w Uniwersytecie w Southampton. Od 1994 r. starszy nauczyciel akademicki (Senior Research Fellow) w Carmarthen (część Uniwersytetu Walii). Natomiast od roku 2001 kierownik studiów magisterskich w zakresie programu wychowania religijnego w King’s College w Londynie i jednocześnie kierownik centrum studiów w zakresie teologii praktycznej w relacji do ogólnoświatowych ruchów zielonoświątkowych i charyzmatycznych w Uniwersytecie Walii w Bangor. W latach dziewięćdziesiątych prace badawcze z zakresu ilościowych metod empirycznych. Autor wielu książek i artykułów naukowych.

P

Kaźmierczak, Paweł, adiunkt Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu


Kaźmierczak, Paweł, adiunkt Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu

Kaźmierczak, Paweł, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Każmierczak, Paweł, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Katedra Kulturowych i Chrześcijańskich Podstaw Edukacji

M

Kielar-Turska, Maria, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny Instytut Psychologii

W

Kilar, Wioletta, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

J

Kirenko, Janusz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii; Instytut Pedagogiki

C

Kisiel- Dorohinicka, Celina, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Instytut Filozofii

B

Klasińska, Barbara, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Pedagogiki i Psychologii

G

Klimek, Grzegorz, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Instytut Zarządzania i Marketingu

J

Klimek, Jan, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

K

Kmiecik-Jusięga, Karolina, Akademia Ignatianum w Krakowie Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

A

Knap-Stefaniuk, Agnieszka, Katedra Polityki Publicznej i Administracji Instytut Nauk o Polityce i Administracji Wydział Pedagogiczny Akademia Ignatianum w Krakowie

J

Kochanowicz, Jerzy, Akademia WSB. Wydział Nauk Stosowanych

I

Kocurek, Izabela, Uniwersytet Jagielloński

P

Kolvenbach, Peter-Hans, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Kondrla, Peter, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Slovakia

S

Kopera, Sebastian, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Przedsiębiorczości


M

Kosała, Małgorzata, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kosała, Małgorzata, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji e-mail: kosalam@uek.krakow.pl

Kościelniak, Marek, Marek Kościelniak, kapłan, absolwent UJ i PAT, doktor pedagogiki, duszpasterz i katecheta, asystent w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej Instytutu Pedagogiki UJ. Autor książki Zrozumieć Rogersa i artykułów na temat pedagogiki Carla Rogersa i Martina Bubera.

Kościelniak, Marek, Uniwersytet Jagielloński Instytut Pedagogiki

Kosowska-Ślusarczyk, Marta, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny kosowska_marta@interia.pl

Ł

Kosowski, Łukasz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

T

Kot, Tomasz, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie; Sekcja św. Andrzeja Boboli "Bobolanum"; Katedra Egzegezy i Teologii Biblijnej

A

Kowal, Andrzej, Szpital im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

J

Kowal, Janusz, Janusz Kowal SJ, doktor prawa kanonicznego, profesor i wykładowca prawa małżeńskiego i sakramentalnego oraz Dyrektor Seminarium Jurysprudencji na Wydziale Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Konsultor Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej oraz Komisji Specjalnej Kongregacji Nauki Wiary. Członek Zarządu Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo oraz Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Autor publikacji: Uscita definitiva dall'istituto religioso dei professi di voti perpetui. Evoluzione storica e disciplina attuale, Analecta Gregoriana 271, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 1997; A Házasság Felbontása a hit Javára, Szent István Társulat, Budapest 2004, oraz artykułów publikowanych głównie w „Periodica de Re Canonica”.

M

Kowalczyk, Monika Maria, Akademia Ignatianum w Krakowie

Kowalczyk, Monika Maria, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny; Instytut Kulturoznawstwa

E

Kowalska, Ewa, Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Pedagogiki


Kowalska, Ewa, Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Instytut Pedagogiki (Polska)

M

Kowalski, Mirosław, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Edukacji Psychologii i Socjologii

Kowalski, Mirosław, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Edukacji, Psychologii i Socjologii

Kowalski, Mirosław, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Edukacji, Psychologii i Socjologii

J

Kozak, Jarosław, St. Patrick’s Presbytery Grange Gardens CARDIFF UK

M

Kozak, Małgorzata, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Filozoficzny e-mail: mj.kozak@uj.edu.pl

Kozak, Małgorzata, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie e-mail: mj.kozak@uj.edu.pl

B

Kozina, Bolesław, Bolesław Kozina

S

Krajewska, Sylwia Agnieszka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Krasnodębski, Mikołaj, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

Z

Krasnodębski, Zdzisław, Uniwersität Bremen Akademia Ignatianum w Krakowie


Krawczyk, Agnieszka, Akademia Ignatianum w Krakowie

Krawczyk, Agnieszka, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Filozoficzny; Instytut Psychologii

Krawczyk, Agnieszka Marzena, Akademia Ignatianum w Krakowie


1 - 60 z 99 elementów    1 2 > >> 
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP