- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

M

Krawczyk, Magdalena Dorota, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Własności IntelektualnejKról, Remigiusz, Instytut Studiów nad Filozofią Słowiańska im. św. Cyryla i Metodego, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Król, Remigiusz, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; Instytut Studiów nad Filozofią Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego

A

Królikowska, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Królikowska, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

d

Królikowska, dr Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

W

Królikowski, Wacław, adiunkt; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach; Katedra Pedagogiki

Z

Kroplewski, Zdzisław, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny

J

Krysztofik, Janusz, Instytut Zarządzania Wiedzą w Krakowie

A

Krzynówek, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie

Krzynówek-Arndt, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie

Krzynówek-Arndt, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

M

Kubów, Magdalena, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Zakład Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości

E

Kucharska, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu

Kucharska, Ewa, Akademia Ignatianum w Krakowie; Katedra Gerontologii, Geriatrii i Pracy Socjalnej

J

Kucharski, Jarosław, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny

M

Kudelska, Marta, Marta Kudelska, absolwentka indologii i fi lozofi i Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowy Instytytu Filozofi i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książek z zakresu fi lozofi i i religii Indii, m.in.: Karman i dharma. Wizja świata w fi lozofi cznej myśli Indii; The Cosmological Scheme of the Upanishads; Hinduizm, a także przekładu z sanskrytu tekstów klasycznych: Upaniszady, Bhagawadgita. Pieśń Czcigodnego Pana. Publikacje „pod redakcją” z zakresu zainteresowań dialogiem międzykulturowym: Człowiek wobec świata na przełomie wieków. Nowe i dawne wzorce duchowości; Wartości etyczne w różnych tradycjach religijnych.

D

Kufta, Dariusz, Akademia Ignatianum w Krakowie,

P

Kuglarz, Paweł, Paweł Kuglarz, specjalista w zakresie prawa państwowego i administracyjnego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Regensburgu. Asystent w katedrze Historii Prawa Kościelnego na Wydziale Prawa UJ, dyrektor Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa UJ, sekretarz Rady Naukowej Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego. Członek założyciel partii Prawo i Sprawiedliwość, obecnie wiceprzewodniczący zarządu regionalnego Prawo i Sprawiedliwość w Małopolsce. Autor licznych publikacji, m.in. Od totalitaryzmu do demokracji. Pomiędzy „grubą kreską” a dekomunizacją – doświadczenia Polski i Niemiec, Kraków 2001; Małżeństwo konkordatowe, Kraków 1994 oraz autor wielu artykułów w zakresie prawa.

J

Kulczycka, Joanna, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

A

Kulesza- Milewski, Aleksaner, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, zainteresowana: filozofia, antropologia, pedagogika ogólna, filozofia wychowania, epistemologia, ontologia, kognitywistyka, matematyka, nauki przyrodnicze

Kulesza-Milewski, Aleksander, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

K

Kulig-Moskwa, Katarzyna, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Kulig-Moskwa, Katarzyna, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Instytut Zarządzania i Marketingu e-mail: katarzyna.kulig-moskwa@wsb.wroclaw.pl (Polska)

J

Kusztal, Justyna, Uniwersytet Jagielloński Instytut Pedagogiki

Kusztal, Justyna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Pedagogiki

Kusztal, Justyna, Uniwersytet Jagielloński Akademia Ignatianum w Krakowie e-mail: justyna.kusztal@uj.edu.pl

Kuźma, Józef, Nieaktualne: Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

A

Kuźnar, Andżelika, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, Instytut Ekonomii Międzynarodowej

K

Kwapis, Krzysztof, Akademia Ignatianum w Krakowie

J

Kwaśny, Jakub, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.

S

Kwiatkowski, Stefan M., Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Instytut Pedagogiki

Kwiatkowski, Stefan Michał, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych

L

Kwieciński, Leszek, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Instytut Studiów Międzynarodowych

Kwieciński, Leszek, Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Społecznych Instytut Studiów Międzynarodowych e-mail: leszek.kwiecinski@uni.wroc.pl

Kwieciński, Leszek, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych

Z

Kwieciński, Zbigniew, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Nauk Pedagogicznych


61 - 99 z 99 elementów    << < 1 2 
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP