- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

J

Machnacz, Jarzy, profesor nadzwyczajny Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; Instytut Filozofii Chrześcijańskiej profesor nadzwyczajny Politechnika Wrocławska; Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych

Machnacz, Jerzy, profesor nadzwyczajny Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; Instytut Filozofii Chrześcijańskiej profesor nadzwyczajny Politechnika Wrocławska; Studium Nauk Humanistycznych i Społecznych

H

Machoń, Henryk, profesor nadzwyczajny Politechnika Opolska; Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii; Instytut Turystyki i Rekreacji

M

Maciejewski, Marek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Macmillan, Malcolm, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

Madej- Babuła, Magdalena, Akademia Ignatianum w Krakowie


Magda-Adamowicz, Marzenna, UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

E

Magiera, Elżbieta, Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny

F

Malekian, Farhad, Instytut Międzynarodowego Prawa Karnego w Uppsali

M

Mamak-Zdanecka, Marzena, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

H

Mamzer, Hanna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii

K

Marciniak, Katarzyna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Historyczny; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

J

Marcisz, Joanna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny e-mail: mirekjoanna@o2.pl

M

Marczewski, Marek, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Marczewski, Marek, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku

B

Marek, Babik, Marek Babik, doktor teologii, adiunkt w Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Filozofi czno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Zainteresowania badawcze: problematyka ludzkiej płciowości. Autor m.in.: Współżycie seksualne w nauczaniu biblijnym, Wyd. WSFP Ignatianum, WAM, Kraków 2003.

Z

Marek, Zbigniew, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Marek, Zbigniew (Polska)

Marek, Zbigniew, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu

Marek, Zbigniew, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Marek, Zbigniew, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu

Marek, Zbigniew, Zbigniew Marek SJ, ur. w 1947 roku. Od 2004 roku prorektor Wyższej Szkoły Filozoficzno Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Od 1999 roku zastępca Przewodniczącego Sekcji Wykładowców Katechetyki. Od 2001 roku Konsultor Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Kierownik zespołu przygotowującego nowe podręczniki katechetyczne. Zainteresowania nauko108 we: treści katechezy oraz podstawy wychowania religijnego. Autor wielu publikacji, m.in.: Rozwój teorii religijnego wychowania dziecka w wieku przedszkolnym w Polsce w latach 1945-1990, Kraków 1994; Wychować do wiary. Zagadnienia wychowania religijnego dziecka w wieku przedszkolnym, Kraków 1996; Zasada wierności Bogu i wierności człowiekowi w polskiej katechezie (wraz z A. Hajdukiem SJ), Seminare, t. 17 (2001).

B

Matyjas, Bożena, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

Matyjas, Bożena, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny (Polska)

J

Mazur, Jan, profesor zwyczajny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Humanistyczny; Instytut Filologii Polskiej

P

Mazur, Piotr, Akademia Ignatianum w Krakowie

Mazur, Piotr S., Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Instytut FilozofiiK

Małgorzata, Kozak, adiunkt Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Pedagogiki

Z

Melosik, Zbyszko, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Studiów Edukacyjnych; Zakład Socjologii Edukacji

J

Menkes, Jerzy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Miąso, Janusz, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Pedagogiczny Katedra Pedagogiki Medialnej e-mail: jmiaso@univ.rzeszow.pl

A

Michalik, Adam, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Handlu Zagranicznego

B

Michels, Bob, Robert (Bob) Michels BA (licencjat w zakresie nauk humanistycznych) na Uniwersytecie Stanowym w San Fransisco (kwalifikacje w zakresie nauczania na poziomie szkoły podstawowej). MA (magister nauk humanistycznych) na Uniwersytecie Stanowym w San Jose (kwalifikacje w zakresie nauczania na poziomie szkoły średniej); (Kwalifikacje w zakresie zarządzania szkołami publicznymi – poziomy K-12) Wykładowca kontraktowy na Wydziałach Psychoterapii, Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie Santa Clara. Niezależny konsultant dla okręgów szkolnych w całym kraju, kierownik prac różnych narodowych oraz międzynarodowych zespołów akredytujących szkoły. Wieloletni nauczyciel oraz dyrektor zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich. Uczestnik prac różnych narodowych komisji ds. edukacji alternatywnej, pionier i lider rozwoju szkół sądowych i środowiskowych oraz związanego z nimi ustawodawstwa. Wieloletni dyrektor Szkół Alternatywnych dla hrabstwa Santa Clara.

Michels, Bob, Robert (Bob) Michels BA (licencjat w zakresie nauk humanistycznych) na Uniwersytecie Stanowym w San Fransisco (kwalifikacje w zakresie nauczania na poziomie szkoły podstawowej). MA (magister nauk humanistycznych) na Uniwersytecie Stanowym w San Jose (kwalifikacje w zakresie nauczania na poziomie szkoły średniej); (Kwalifikacje w zakresie zarządzania szkołami publicznymi – poziomy K-12) Wykładowca kontraktowy na Wydziałach Psychoterapii, Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie Santa Clara. Niezależny konsultant dla okręgów szkolnych w całym kraju, kierownik prac różnych narodowych oraz międzynarodowych zespołów akredytujących szkoły. Wieloletni nauczyciel oraz dyrektor zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich. Uczestnik prac różnych narodowych komisji ds. edukacji alternatywnej, pionier i lider rozwoju szkół sądowych i środowiskowych oraz związanego z nimi ustawodawstwa. Wieloletni dyrektor Szkół Alternatywnych dla hrabstwa Santa Clara.

D

Mika, Dorota, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

B

Milerski, Bogusław, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

J

Miodek, Jan, Jan Miodek, ur. w 1946 roku w Tarnowskich Górach. Profesor zwyczajny doktor habilitowany Uniwersytetu Wrocławskiego. Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej i kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego. Twórca telewizyjnych programów Ojczyzna polszczyzna oraz Prof. Miodek odpowiada, autor ponad 1800 cotygodniowych felietonów we wrocławskim „Słowie Polskim” i 600 rozpraw, artykułów i recenzji, w tym 14 książek, takich m.in., jak: Syntetyczne konstrukcje leksykalne w języku polskim (1976), Kultura języka w teorii i praktyce (1983), O języku do kamery (1992), Rozmyślajcie nad mową! (1998), Słownik ojczyzny polszczyzny (2002).

Z

Mirek, Zbigniew, Prof. dr hab. Zbigniew Mirek, ur. 8 .01.1951 w Krakowie. Specjalista w dziedzinie botaniki i ochrony przyrody; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1973), od roku 1972 pracownik Instytutu Botaniki PAN w Krakowie (od 1999 jego dyrektor); przewodniczący Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego, prezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego; członek Komitetu Botaniki PAN, Komitetu Ekologii PAN i Komitetu Ochrony Przyrody PAN. Badacz szaty roślinnej Karpat, w szczególności Tatr i Podhala. Autor ponad 300 publikacji naukowych i popularno naukowych, w tym kilkunastu książek, m.in.: Endemic Vascular Plants in the Polish Tatra Mts (1996), Parki Narodowe Polski (2003), Rośliny gór Polski (2000), Przyroda Kotliny Zakopiańskiej – poznanie, przemiany, zagrożenia i ochrona (1993), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego (1996); współautor i współredaktor zbiorowych opracowań: Natura i kultura (1997), Między niebem a ziemią – ku etyce ekologicznej (2000), Mówić o przyrodzie (2001), Mówić o ochronie przyrody (2002), Flowering plants and pteridophytes of Poland – a checklist (2003), Atlas roślin chronionych (2003), Rośliny Tatr (2003).

A

Mnich, Artur, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Psychiatrii

Molesztak, Aldona Małgorzata, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Wydział Pedagogiki i Psychologii.

W

Mond-Kozłowska, Wiesna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny

I

Morali, Ilaria, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

Morali, Ilaria, Wydział Teologii i Misjologii, Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie

K

Morrison, Keith, Macau University of Science and Technology China

J

Mółka, Janusz, Akademia Ignatianum w Krakowie

Mółka, Janusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania

Mółka, Janusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Mółka, Janusz, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu

Mółka, Janusz, Ks. dr Janusz Mółka SJ, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania, ul. Mikołaja Kopernika 26, 31-501 Kraków. E-mail: janusz.molka@ignatianum.edu.pl

Mółka, Janusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

Mółka, Janusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

M

Mółka, Miłosz, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny

Mółka, Miłosz, Dr Miłosz Mółka, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej, Katedra Edukacji dla Bezpieczeństwa, ul. Romana Ingardena 4, 30-060 Kraków. E-mail: milosz.molka@up.krakow.edu.pl

Mółka, Miłosz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Pedagogiczny

Mółka, Miłosz, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: milosz.molka@gmail.com

F

Musiał, FIlip, Akademia Ignatianum w Krakowie

T

Myjak, Teresa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Ekonomiczny Zakład Zarządzania i Turystyki


1 - 60 z 65 elementów    1 2 > >> 
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP