- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

S

Nagy, Stanisław, iStanisław Nagy SCJ, ur. 30września 1921 roku w Bieruniu koło Katowic. Kapłan Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Jana Pawia II w Lublinie, wykładowca teologii fundamentalnej i ekumenicznej. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Nazaruk, Stanisława, Pope John II State School in Biała Podlaska

A

Niechwiej, Artur, Jezuickie Centrum Edukacji w Nowym Sączu

B

Niemiec, Barbara, Barbara Niemiec. Obecnie adiunkt w Wyższej Szkole Filozoficzno- Pedagogicznej „Ignatianum”, wcześniej pracownik naukowy Zakładu Pedagogiki Kultury w Instytucie Pedagogiki UJ. W latach 1995-2002 również dziennikarka „Tygodnika Solidarność”. Publikacje naukowe z zakresu związków między kulturą a edukacją. Autorka haseł „Patriotyzm”, „Godność człowieka”, „Stowarzyszenia” w Encyklopedii społecznego nauczania Jana Pawła II, Radom 2003.

J

Nikitorowicz, Jerzy, Uniwersytet w Białymstoku, Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KNP PAN

K

Nordlöf, Kerstin, Örebro University School of Law Psychology and Social Work e-mail: kerstin.nordlof@oru.se

Nordlöf, Kerstin, School of Law, Psychology and Social Work, Örebro University

M

Noske, Maria, Maria Noske

A

Nowak, Aneta, Akademia Ignatianum w Krakowie,

I

Nowakowska, Iwona, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

Nowakowska, Iwona, University of Warsaw; Faculty of Psychology

R

Nowakowska-Siuta, Renata, Uniwersytet Warszawski, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej

K

Nowakowski, Krzysztof, Akademia Ignatianum w Krakowie

P

Nowakowski, Piotr Tomasz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli; Instytut Pedagogiki


Nowina Konopka, Maria, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Politologii e-mail: nowinakonopka.maria@gmail.com (Polska)

J

Nowosielski, Jerzry, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie; Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki; Katedra Technik i Technologii Malarstwa na Podłożach Ruchomych Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej; Wydział Inżynieryjny

K

Nycz, Kazimierz, Ksiądz biskup Kazimierz Nycz, ur. 1. lutego 1950 roku w Starej Wsi k. Oświęcimia. Studia: WSD w Krakowie (1967-1973). Studia doktoranckie: Katolicki Uniwersytet Lubelski (1977-1981) – doktorat z katechetyki. Święcenia kapłańskie: 20. maja 1973 roku. Nominacja biskupia: 14. maja 1988 r. (biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej; biskup tytularny Willa Regis). Święcenia biskupie: 4. czerwca 1988 r. w Krakowie. Od 26. listopada 1999 roku Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do Spraw Wychowania. Motto: Ex hominibus, pro hominibus (z ludu i dla ludu).


1 - 18 z 18 elementów    
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP