- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

G

O'Collins, Geral, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

O'Collins, Gerald, Gerald O’Collins, kapłan, jezuita, urodzony w Melbourne (Australia). Doktorat na Uniwersytecie Cambridge w 1968 roku. Od 1974 r. profesor teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzy mie; w latach 1985-1991 dziekan wydziału teologicznego. Autor i współautor 45 książek i ok. 100 artykułów. Współautor, wraz z Edwardem Farrugia SJ, słownika teologicznego A Concise Dictionary of Theology, tłumaczony na język polski: Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim, Wydawnictwo WAM 2002.

S

Obirek, Stanisław, Stanisław Obirek SJ ur. 1956 r., absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1994 doktorat z teologii (PAT w Krakowie). W roku 1997 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii – historii nowożytnej (UJ w Krakowie). W 1999 roku wykłady na jezuickim uniwersytecie The Holy Cross College w Worcester z historii Europy Środkowej i Wschodniej. W latach 1994-2001 redaktor naczelny kwartalnika „Życie Duchowe”. Współpraca z Katedrą Historii Parlamentaryzmu Polskiego na Uniwersytecie Opolskim, jak też z Ośrodkiem Badań nad Kulturą Antyczną na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1998 r. kierownik Katedry Historii i Filozofii Kultury, jak też dyrektor Centrum Kultury i Dialogu działającego przy Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”. Obszar zainteresowań: obecność jezuitów w kulturze światowej, inkulturacja, dialog międzyreligijny i problemy języka religijnego. Ważniejsze publikacje: Sezon dialogu. Rozmów dwadzieścia trzy i Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi.

Obirek, Stanisław, Teolog, historyk, antropolog kultury

K

Olbrycht, Katarzyna, Katarzyna Olbrycht, ur. 1949; prof. dr hab. pedagogiki; Kierownik Katedry Edukacji Kulturalnej Uniwersyteu Śląskiego Filia w Cieszynie; pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Filozoficzno- Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Studia magisterskie w zakresie pedagogiki, doktorat, habilitacja i profesura tytularna w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obszary zainteresowań: wartości w wychowaniu, edukacja aksjologiczna, edukacja kulturalna, wychowanie estetyczne.

Olbrycht, Katarzyna, Uniwersytet Śląski w Katowicach Instytut Nauk o Edukacji

J

Olearnik, Janusz, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wydział Wychowania Fizycznego

D

Opozda, Danuta, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Pedagogiki

B

Orłowska, Beata Anna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

K

Oświecimski, Konrad, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii


1 - 10 z 10 elementów    
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP