- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

A

Posacki, Aleksander, Akademia Ignatianum w Krakowie

Posacki, Aleksander, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny

Posacki, Aleksander, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Katedra Filozofii Czlowieka

Posacki, Aleksander, AleksanderPosackiSJ,ur.1957,filozof(doktoratnaUniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie). Główne zainteresowania: filozofia człowieka,filozofiareligii,historiaidei.Badaczideologii,światopoglądów, prądówduchowych,nowychruchówreligijnychwPolsceiwEuropie Wschodniej. Wykładowca w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowi

Postuła, Agnieszka, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Zakład innowacji organizacyjnych i Przedsiębiorczości e-mail: apostula@wz.uw.edu.pl

Postuła, Agnieszka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania (Polska)M

Prucnal, Marta, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu e-mai: marta.prucnal@ignatianum.edu.pl

Prucnal, Marta, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu e-mai: marta.prucnal@ignatianum.edu.pl

Prucnal, Marta, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: marta.prucnal@ignatianum.edu.pl

Prucnal-Wójcik, Marta, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Prucnal-Wójcik, Marta, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: marta.prucnal@ignatianum.edu.pl

Prucnal-Wójcik, Marta, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Prucnal-Wójcik, Marta, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

T

Prymak, Tomasz, Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

B

Przyborowska, Beata, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Pedagogiki Szkolnej

M

Puchowska, Małgorzata, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

K

Puchowski, Kazimierz, Kazimierz Puchowski ur. 1955. Studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania w Instytucie Pedagogiki UG. Obszar zainteresowań badawczych: edukacja elit w epoce Oświecenia, nauczanie historii w szkołach dawnej Rzeczypospolitej, dzieje szkolnictwa jezuickiego. Członek Komisji Historii Nauk Społecznych Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Puchowski, Kazimierz, Kazimierz Puchowski, ur. 1955. Studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii Nauki, Oświaty i Wychowania w Instytucie Pedagogiki UG. Obszar zainteresowań badawczych: edukacja elit w epoce Oświecenia, nauczanie historii w szkołach dawnej Rzeczypospolitej, dzieje szkolnictwa jezuickiego. Członek Komisji Historii Nauk Społecznych Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym Publikacje m.in.: Edukacja historyczna w kolegiach jezuickich Rzeczypospolitej 1565-1773, Gdańsk 1999 (nagroda MEN); Collegia Nobilium Societatis Jesu: Education of the Political Elite in Poland, 1746-1773, w: Educational Reform in National and International Perspectives: Past, Present and Future, edited by Cz. Majorek, E.J. Johanningmeier, „Prace Komisji Nauk Pedagogicznych” 21, Kraków 2000, s. 261-272; Collegium Nobilium Societatis Jesu w Warszawie wobec „dobrze oświeconej Europy”, „Wiek Oświecenia” 17, 2001, s. 92-112; Between orator christianus and orator politicus. Historical Education and Books in Jesuit Colleges in Poland and Lithuania (1565-1773), „Paedagogica Historica. International Journal of the History of Education” t. XXXVII, 2002, nr 1, Gent 2002, s. 229- 249; Z dziejów Almae Matris Vilnensis. Księga pamiątkowa ku czci 400-lecia założenia i 75-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, redakcja naukowa, wstęp Ludwik Piechnik SJ i Kazimierz Puchowski, Kraków 1996.

Puchowski, Kazimierz, profesor nadzwyczajny Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Pedagogiki

A

Puszkow-Bańka, Agnieszka, Akademia Ignatianum

Puszkow-Bańka, Agnieszka, Akademia Ignatianum w Krakowie e-mail: agapusz@poczta.fm

G

Pusztai, Gabriella, Uniwersytet w Debreczynie Centrum Szkolnictwa Wyższego Badań i Rozwoju Instytut Studiów Edukacyjnych

B

Pyzik, Beata, Nieaktualne: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach; Wydział Humanistyczny adiunkt Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Katedra Pedagogiki Ogólnej adiunkt Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Katedra Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej

G

Pyzik, Grzegorz, Wydział Pedagogiczny, Akademia Ignatianum w Krakowie

M

Płaziak, Monika, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Płaziak, Monika, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Z

Płużek, Zenomena, Prof. dr hab. Zenomena Płużek, ur. w 1926 roku w Girach Luzowskich. Studia na Uniwersytecie Jagiellońskim – magisterium w 1951, doktorat tamże w 1963. Od 1952 roku przez ponad 30 lat praca na stanowisku psychologa, a następnie kierownika Pracowni Psychologicznej w Szpitalu Psychiatrycznym w Krakowie-Kobierzynie. Od roku 1958 zajęcia dydaktyczne z psychologii klinicznej i psychologii osobowości na KUL-u. Habilitacja na KUL-u w 1967 roku; w 1978 – tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1988 – profesora zwyczajnego. Przez wiele lat kierownik Sekcji Psychologii KUL. Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego KUL, członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej


61 - 89 z 89 elementów    << < 1 2 
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP