Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

R

Rachwał, Tomasz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: trach@up.krakow.pl (Polska)
Rachwał, Tomasz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Krajowa Rada Przedsiębiorczości e-mail: trach@up.krakow.pl (Polska)
Raczyńska, Ewa, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Ekonomii
Radziewicz-Winnicki, Andrzej, Społeczna Akademia Nauk (Polska)
Radziewicz-Winnicki, Andrzej, Uniwersytet Zielonogórski (Polska)
Ratzinger, Joseph, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji (Polska)
Ratzinger, Joseph, papież Benedykt XVI (Polska)
Rembiasz, Małgorzata, Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie (Polska)
Rembiasz, Małgorzata, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie (Polska)
Rembiasz, Małgorzata, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie (Polska)
Rembierz, Marek, Uniwersytet Śląski w Katowicach e-mail: marek.rembierz@us.edu.p (Polska)
Ricken, Friedrich, Friedrich J. Ricken SJ, doktor filozofii i teologii, emerytowany profesor historii filozofii i etyki w Hochschule für Philosophie w Monachium. Studia z filologii klasycznej, filozofii i teologii. Wykładowca w Hochschule für Philosophie w Monachium, w H (Polska)
Rocki, Marek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Polska)
Rodziński, Stanisław, Stanisław Rodziński ur. w Krakowie w roku 1940. Dyplom na Wydziale Malarstwa, w pracowni prof. Emila Krchy w krakowskiej ASP w roku 1963. Malarz, autor prac o sztuce. Od roku 1963 praca pedagogiczna. W latach 80-tych uczestnictwo w Ruchu Kultury Niezależn (Polska)
Rogalska-Marasińska, Aneta, Uniwersytet Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli e-mail: anetarm@yahoo.com (Polska)
Rogelio, Mateo Garcia, Rogelio García Mateo, jezuita, profesor fi lozofi i i teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie na Wydziałach Filozofi cznym i Teologicznym oraz w Instytucie Duchowości. (Polska)
Rogelio, Mateo Garcia, jezuita, profesor filozofii i teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie na Wydziałach Filozoficznym i Teologicznym oraz w Instytucie Duchowości. (Polska)
Rosa, Maria Ines (Brazylia)
Rosenberg, Adriana (Norwegia)
Rostek, Irmina, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu (Polska)
Ruciński, Staniwsła, Stanisław Ruciński, dr hab., ur. w 1931 roku, pedagog. Praca w szkolnictwie podstawowym, potem średnim, stypendium PAN, praca na Wydziale Pedagogicznym UW (1964 1996), praca w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP (1996-2005). Obecnie na emeryturze. Zaintere (Polska)
Ruiz Jurado, Manuel, Manuel Ruiz Jurado, kapłan, jezuita, ur. 8 grudnia 1930 roku w Guarromán (Jaén) w Hiszpanii. Członek Towarzystwa Jezusowego od 1948 roku (Prowincja Andaluzja). Emerytowany profesor teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Wieloletni wyk (Polska)
Ruta, Agnieszka, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu Katedra Nauk o Zarządzaniu
Rutkowski, Paweł, Uniwersytet Warszawski. Pracownia Lingwistyki Migowej (Polska)
Rybkowski, Radosław, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Politologii e-mail: radoslaw.rybkowski.uj@gmail.com (Polska)
Rybkowski, Radosław, Akademia Ignatianum w Krakowie (Polska)
Rybkowski, Radosław, Akademia Ignatianum w Krakowie Instytut Politologii (Polska)
Rymarzak, Małgorzata, Uniwersytet Gdański Katedra Inwestycji i Nieruchomości ul. Armii Krajowej 101 81-824 Sopot (Polska)
Ryzner, Tamara, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny e-mail: tamararyzner@gmail.com (Polska)
Ryłko-Kurpiewska, Anna (Polska)
Ryłko-Kurpiewska, Anna, Uniwersytet Gdański (Polska)
Ryłko-Kurpiewska, Anna, Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa (Polska)

1 - 32 z 32 elementów