- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

C

Sa Carvalho, Cristina, Wydział Teologiczny Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego w Lizbonie.

Sa Carvalho, Cristina, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

W

Sadłoń, Wojciech, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego

K

Safin, Krzysztof, WSB we Wrocławiu

Safin, Krzysztof, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Finansów i Zarządzania Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania e-mail: Krzysztof.safin@wsb.wroclaw.pl

A

Sajdak, Anna, Uniwersytet Jagielloński

J

Sajdera, Jolanta, Akademia Ignatianum w Krakowie

Sajdera, Jolanta, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

E

Sakowicz, Eugeniusz, profesor zwyczajny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych; Katedra Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej

Sakowicz, Eugeniusz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych; Katedra Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej


J

Sander, Joachim, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

E

Sarzyńska-Mazurek, Ewa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Instytut Pedagogiki Zakład Andragogiki

H

Schöndorf, Harald, Hochschule für Philosophie, Monachium

Schöndorf, Harald, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

A

Sękowski, Andrzej, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Psychologii

Seredyńska, Anna, Instytut Nauk o Wychowaniu Wydział Pedagogiczny Katedra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Akademia IGNATIANUM w Krakowie

P

Siemieniak, Paulina, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

Siemieniak, Paulina, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

Ł

Siemieniuk, Łukasz, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania

B

Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie Instytut Nauk o Wychowaniu

Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie

Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: sieradzka4@gmail.com

Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: sieradzka4@gmail.com

Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie,Wydział Pedagogiczny,Instytut Nauk o Wychowaniu

Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: sieradzka4@gmail.com

Sieradzka-Baziur, Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu

Sieradzka-Baziur (rec.), Bożena, Akademia Ignatianum w Krakowie

T

Sierotowicz, Tadeusz, Istituto Superiore di Scienze Religiose w Bolzano oraz IISS “Gandhi” w Merano

A

Skala, Agnieszka, Politechnika Warszawska, Wydział TransportuH

Skorowski, Henryk, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

Skorowski, Herynk, yk Skorowski, kapłan, salezjanin, ur. 27 stycznia w 1950 roku w Rumi. Socjolog, politolog, katolicka nauka społeczna. Doktorat w 1982 r. w ATK, dr hab. w 1990 r. także w ATK, tytuł profesora w 1997 r., stanowisko profesora zwyczajnego w 2002 r. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kard. St. Wyszyńskiego. Kierownik Katedry Teorii Państwa i Polityki Międzynarodowej. Prorektor UKSW. Autor 12 książek i 280 artykułów naukowych.

K

Skowronek, Katarzyna, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny

A

Sladek, Anna, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Wydział Lekarski Katedra Pedagogiki e-mail: anna.sladek@umed.wroc.pl

Sladek, Anna, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski, Katedra Pedagogiki

T

Ślipko, Tadeusz, Akademia Ignatianum w Krakowie,

Ślipko, Tadeusz, Tadeusz Ślipko SJ, ur. 1918. W latach 1944-1946 studia z filozofii na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. W latach 1948-52 studia w zakresie etyki społecznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (w 1952 – stopień doktora). W latach 1948-52 studia z socjologii (w 1952 – tytuł magistra). Od 1948 roku wykładowca etyki społecznej na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, ponadto od 1953 roku wykładowca etyki szczegółowej indywidualnej, a od 1958-1968 wykładowca etyki ogólnej. Od 1963 wykładowca etyki ogólnej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 1965 roku wykładowca etyki na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie. Dziekan Wydziału Filozoficznego TJ w Krakowie w latach 1957-1964. Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej ATK w Warszawie w latach 1976-1980

B

Śliwerski, Bogusław, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej; Uniwersytet Łódzki

Śliwerski, Bogusław, Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski – kierownik Katedry Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego; rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi; członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członek Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, członek Prezydium Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Zainteresowania badawcze: współczesne teorie wychowania, pedagogika porównawcza, w tym polityka oświatowa.

Smolińska- Theiss, Barbara, Barbara Smolińska-Theiss, pedagog, pracownik naukowy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W1980 roku praca doktorska na UniwersytecieWarszawskim z zakresu pedagogiki społecznej. W 1993 roku tytuł doktora habilitowanego z zakresu nauk humanistycznych na UniwersytecieWarszawskim. Praca habilitacyjna na temat Dzieciństwo w małym mieście. Specjalności: antropologia dzieciństwa, pedagogika społeczna, teoria pracy socjalnej. Zainteresowania naukowe: pedagogika społeczna (teoria, terminologia, nurty i kierunki badań), społeczne problemy dziecka i dzieciństwa, przestrzenie dzieciństwa, biografie rodzinne i szkolne dzieci klasy średniej. Najważniejsze publikacje: Dzieciństwo w małym mieście (1993), Pokój z dziećmi. Pedagogika chrześcijańska wobec zagrożeń rozwoju dziecka (1999), Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie (2005).

D

Smołucha, Danuta, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny

H

Smutek, Halina, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji

Smutek, Halina, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Strategii Zarządzania i Rozwoju Organizacji

A

Śniegulska, Anna Małgorzata, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Pedagogiczny, Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Edukacyjnych,

M

Śnieżyński, Marian, Akademia Ignatianum w Krakowie

Śnieżyński, Marian, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

Śnieżyński, Marian, profesor zwyczajny Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu

Śnieżyński, Marian, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: marian.sniezynski@ignatianum.edu.pl

A

Sojka, Agnieszka, adiunkt Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Pedagogiki

U

Solińska, Urszula, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Wydział Pedagogiczny e-mail: urszula.solinska@onet.pl

S

Sosnowski, Sławomir, dr Sławomir Sosnowski – ksiądz katolicki, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, ojciec Ogniska Miłości w Rogowie (Archidiecezja Łódzka).

C

Sołek-Borowska, Celina, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Instytut Zarządzania

R

Spyrka, Renata, Akademia Ignatianum w Krakowie

K

Stabryła-Chudzio, Katarzyna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa Katedra Finansów Zakład Polityki Finansowej ul. Rakowicka 27 31-510 Kraków e-mail: stabrylk@uek.krakow.pl

Stadnik, Katarzyna, UMCS, LUBLIN


1 - 60 z 99 elementów    1 2 > >> 
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP