- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

B

Stańdo- Kawecka, Barbara, Barbara Stańdo-Kawecka, ur. 1958; adiunkt w Katedrze Prawa iPolitykiPenitencjarnejUniwersytetuJagiellońskiego;pracowniknaukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUMwKrakowie.Studiamagisterskiewzakresiepedagogikiresocjalizacyjnejiprawa,doktoratnaWydzialePrawaUniwersytetuJagiellońskiego.Podstawoweobszaryzainteresowań:systemy opiekinaddzieckiem,systemypostępowaniaznieletnimisprawcami przestępstw, polityka karna i penitencjarna wobec dorosłych.

U

Starakiewicz, Urszula, Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Zakład Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości

M

Starnawska, Marzena, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego

I

Steinerowska-Streb, Izabella, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

B

Stępień, Beata, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Stępkowski, Dariusz, Katedra Historii Wychowania Instytutu Pedagogiki im. św. Jana Bosko na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Stępkowski, Dariusz, Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie profesor nadzwyczajny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Nauk Pedagogicznych; Katedra Podstaw Pedagogiki Ogólnej

A

Stronczek, Anna Agata, AGH w Krakowie; Wydział Zarządzania; Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

Strzelczyk, Agata, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Instytut Ekonomii

Strzelczyk, Agata Ewa, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

M

Studenski, Marek, Instytut Teologiczny św. Jana Kantego w Bielsku-Białej e-mail: studenski@kuria.bielsko.pl

J

Stuhr, Jerzy, Jerzy Stuhr, ur. 18 kwietnia 1947 roku w Krakowie,absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1970). W 1972 absolwent Wydziału Aktorskiego krakowskiej PWST, aktor Teatru Starego w Krakowie. Jeden z najbardziej wszechstronnych aktorów polskiego filmu i teatru. Od początku lat osiemdziesiątych współpraca z teatrami włoskimi. Od 1972 roku wykładowca,a w latach 1990-1997 i ponownie od 2002 roku rektor krakowskiej PWST. W roku 1994 tytuł profesora w dziedzinie sztuk teatralnych. Twórca wielu wybitnych i wielokrotnie nagradzanych ról w spektaklach reżyserowanych przez Konrada Swinarskiego, Jerzego Jarockiego i Andrzeja Wajdę.

H

Suchocka, Hanna, Hanna Suchocka, ur. 3 kwietnia 1946 roku w Pleszewie. Radca prawny, nauczyciel akademicki, polityk. Doktor prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. W latach 1968-1984 członek Stronnictwa Demokratycznego, posłanka na sejm w latach 1980-1985. W latach 1989-1991 posłanka OKP. Od roku 1991 członek Unii Demokratycznej, współzałożycielka Unii Wolności. W latach 1992-1993 premier Polski. W latach 1997-2000 Minister Sprawiedliwości. W 1999 roku kandydatka rządu polskiego na funkcję sekretarza generalnego Rady Europy. Od 2001 roku ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej. 18 października 2004 roku odznaczona Wielkim Krzyżem Orderu Błogosławionego Piusa IX.

B

Surma, Barbara, adiunkt Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Wychowaniu

W

Suszek, Wioletta, Akademia Morska w Gdyni. Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

Ł

Sułkowski, Łukasz, Uniwersytet Jagielloński

A

Świętek, Agnieszka Wioletta, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Geograficzno - Biologiczny. Instytut Geografii

Z

Szarota, Zofia, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Nauk o Wychowaniu

D

Szkopiński, Dawid M., Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

B

Szlachta, Bogdan, Uniwersytet Jagielloński

D

Sznajder, Dominika, Uniwersytet Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu Wydział Psychologii Zdrowia e-mail: d.sznajder@op.pl

M

Szpunar, Magdalena, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Szpunar, Magdalena, AGH w Krakowie

Szpunar, Magdalena, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie e-mail: magdalena_sz@wp.pl

Szpunar, Magdalena, IDMiKS UJ

J

Sztuka, Joanna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Wychowaniu e-mail: joanna.sztuka@ignatianum.edu.pl

M

Sztuka, Mariusz, Mariusz Sztuka (ur. 1968) doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki UJ oraz w WSFP „Ignatianum”. W latach 1992-1998 wychowawca w zakładzie penitencjarnym.

Sztuka, Mariusz, Mariusz Sztuka, ur. 1968, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki UJ oraz w WSFP Ignatianum, członek redakcji „Horyzontów Wychowania”. W latach 1992-1998 wychowawca w zakładzie penitencjarnym.

Sztuka, Mariusz, Mariusz Sztuka, ur. 1968, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki UJ oraz w WSFP Ignatianum, członek redakcji „Horyzontów Wychowania”. W latach 1992-1998 wychowawca w zakładzie penitencjarnym.

Sztuka, Mariusz, Uniwersytet Jagielloński Akademia Ignatianum w Krakowie

Sztuka, Mariusz, Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny; Instytut Pedagogiki

Sztuka, Mariusz, Uniwersytet Jagielloński e-mail: sztuka@uj.edu.pl

W

Szulakiewicz, Władysława, profesor zwyczajny Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Nauk Pedagogicznych; Katedra Historii Myśli Pedagogiczneji

Szulakiewicz, Władysława, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Historii Myśli Pedagogicznej


A

Szymańska, Anna Irena, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Geografii Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej e-mail: szymanskaa@o2.pl

M

Szyszka, Małgorzata, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

T

Sławek, Tadeusz, Uniwersytet Śląski, Katedra Literatury Porównawczej


61 - 99 z 99 elementów    << < 1 2 
Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP