Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa Abstrakt  PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową Abstrakt  PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Rola uniwersytetu w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce na podstawie doświadczeń amerykańskich i zachodnioeuropejskich Abstrakt  PDF
Dawid M. Szkopiński
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość MOOCs jako otwarte zasoby edukacyjne wspierające edukację dla przedsiębiorczości Abstrakt  PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Prawne aspekty wsparcia działalności innowacyjnej pracowników naukowych Abstrakt  PDF
Magdalena Dorota Krawczyk
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Wartości cenione przez pracodawców na rynku pracy w ocenie studentów studiów pierwszego stopnia Abstrakt  PDF
Teresa Myjak
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne Abstrakt  PDF
Teresa Łuczka, Małgorzata Rembiasz
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Rola uniwersytetu w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju Abstrakt  PDF
Maria Urbaniec
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Decentracja – rozwój- edukacja Abstrakt  PDF
Piotr Błajet, Beata Przyborowska
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Wybrane formy edukacji a kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży akademickiej Abstrakt  PDF
Angelika Andrzejczyk
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe – Looking Back and Looking Forward Abstrakt  PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości The Entrepreneurial Profile of Students Participating in the Academic Entrepreneurship Source: Pilot Study Results Abstrakt  PDF
Juan Jose Jiménez Moreno, Krzysztof Wach
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki: wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Abstrakt  PDF
Adam Michalik
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Przedsiębiorczość oraz kreatywność jako kompetencje społeczne wymagane na różnych kierunkach kształcenia akademickiego Abstrakt  PDF
Anna Sladek
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Edukacja w zakresie przedsiębiorczości: potencjał dydaktyczny polskich uniwersytetów Abstrakt  PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Przedsiębiorczość akademicka w naukach humanistycznych i społecznych na przykładzie badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Wrocławskiego Abstrakt  PDF
Leszek Kwieciński, Agnieszka Młodzińska-Granek
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość Antropologia immanentno-transcendentalna dialogu i jej implikacje edukacyjne Abstrakt  PDF
Wit Pasierbek
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów – efekty, możliwości i trudności. Abstrakt  PDF
Danuta Maria Wiśniewska
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Edukacja przedsiębiorczości w Polsce w kontekście profilu instytucjonalnego i międzynarodowego porównania działalności przedsiębiorczej Abstrakt  PDF
Przemysław Zbierowski
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Skłonność studentów do podejmowania działalności gospodarczej w zależności od wielkości miasta pochodzenia Abstrakt  PDF
Krystian Bigos
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Lifelong learning jako warunek ramowy innowacyjności gospodarek państw Unii Europejskiej w świetle metodologii European Innovation Scoreboard Abstrakt  PDF
Agnieszka Hajdukiewicz
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Academic Coaching Centre – przykład kreowania postaw przedsiębiorczych społeczności akademickiej Abstrakt  PDF
Wioletta Suszek
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość Education for whom and why? Managing the educational process of senior citizens Abstrakt  PDF
Żanetta Kaczmarek
 
Vol 17, No 42 (2018): Narracja - perspektywa interdyscyplinarna Investigating into the culture of immigrants from the Far East. Challenges for entrepreneurial education Abstrakt  PDF (English)
Agnieszka Postuła, Agnieszka Brzozowska
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Problematyka przedsiębiorczości w programie studiów realizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie Abstrakt  PDF
Sławomir Dorocki, Monika Borowiec-Gabryś
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Rola inspiracji w edukacji dla przedsiębiorczości Abstrakt  PDF
Agnieszka Żur
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Edukacja jako czynnik stymulujący rozwój przedsiębiorczości Abstrakt  PDF
Nelly Daszkiewicz
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Satysfakcja studentów uczących się w trybie d-learningu jako wskaźnik instytucjonalnego sukcesu w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Gabriella Pusztai, Ágnes Engler
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Edukacja przedsiębiorczości w tradycyjnym dużym uniwersytecie. Przykład Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Abstrakt  PDF
Małgorzata Bednarczyk, Sebastian Kopera
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata Abstrakt  PDF
Małgorzata Kosała
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Gry strategiczne w edukacji przedsiębiorczej Abstrakt  PDF
Aleksandra Gaweł
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Wzmacnianie poczucia podmiotowości studentów jako czynnik sprzyjający kształtowaniu postaw przedsiębiorczych Abstrakt  PDF
Justyna Pawlak
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia) Abstrakt  PDF
Monika Płaziak, Tomasz Rachwał
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość Analiza projektu "Rozwiązanie problemu w realnie funkcjonującej firmie" w ramach praktycznego profilu studiów "Przedsiębiorczość i Finanse". Abstrakt  PDF
Grzegorz Głód, Ewa Raczyńska
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Maria Urbaniec
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów – wyniki badań Abstrakt  PDF
Przemysław Zbierowski
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość Edukacja formalna na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych Abstrakt  PDF
Agnieszka Wioletta Świętek
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Gry i systemy grywalizacyjne jako nowoczesne narzędzia w edukacji uniwersyteckiej Abstrakt  PDF
Danuta Smołucha
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Edytorial: Przedsiębiorczy uniwersytet Abstrakt  PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 17, No 42 (2018): Narracja - perspektywa interdyscyplinarna Przedsiębiorczość społeczna jako klucz do skutecznej edukacji przedsiębiorczej na społecznie odpowiedzialnym uniwersytecie Abstrakt  PDF
Magdalena M. Popowska
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Rola uniwersytetu w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych Abstrakt  PDF
Agnieszka Brzozowska, Beata Glinka, Agnieszka Postuła
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Wykorzystanie Metody Social Network Analysis w analizie kompetencji pracowników Abstrakt  PDF
Edyta Abramek
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Kształtowanie kompetencji studentów zgodnie z zasadami odpowiedzialnej edukacji menedżerskiej Abstrakt  PDF
Maria Urbaniec
 
Vol 17, No 42 (2018): Narracja - perspektywa interdyscyplinarna Różnorodność i wspólnota narracji w teatrze młodzieży – studium przypadku Abstrakt  PDF
Barbara Turlejska
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji – aspekty finansowe Abstrakt  PDF
Katarzyna Stabryła-Chudzio
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Podręczniki szkolne do nauczania religii jako przedmiot badań socjologicznych – rola jakościowej analizy treści Abstrakt  PDF  PDF
Marcin Zwierżdżyński
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość Oferta edukacyjna polskich uczelni technicznych w obszarze CSR Abstrakt  PDF
Ewelina Pędziwiatr, Joanna Kulczycka
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Zarys uwarunkowań kształtowania przedsiębiorczego uniwersytetu Abstrakt  PDF
Zbigniew Zioło
 
Vol 17, No 42 (2018): Narracja - perspektywa interdyscyplinarna Wpływ ponowoczesności na proces edukacyjny w szkołach wyższych Abstrakt  PDF
Janusz Dworak
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Konstruktywizm edukacyjny w nauczaniu przedsiębiorczości metodą gier elektronicznych Abstrakt  PDF
Aleksandra Gaweł, Anna Maria Wach-Kąkolewicz
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Tutoring akademicki w Polsce – możliwości i wyzwania Abstrakt  PDF
Robert Wojciech Włodarczyk
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość Wpływ metody wykorzystywanych w edukacji przedsiębiorczej na proces tworzenia startupów – wyniki badań Abstrakt  PDF
Jaroslaw Korpysa
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Informacje zwrotne od nauczyciela a wyniki uzyskiwane przez studentów na przykładzie zajęć z wykorzystaniem wirtualnych gier strategicznych w edukacji przedsiębiorczej Abstrakt  PDF
Aleksandra Gaweł, Anna Wach-Kąkolewicz
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Rola rynku pracy i uczelni w procesie kształtowania przedsiębiorczych postaw studentów w przygotowaniu do tranzycji Abstrakt  PDF
Gabriela Wronowska
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Ideologia - edukacja – zdrowie. Rozważania o dyskursach zakazanych? Abstrakt  PDF
Mirosław Kowalski
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Testy szkolne i rekonstrukcja edukacyjnej rzeczywistości Abstrakt  PDF
Agnieszka Aleksandra Gromkowska-Melosik
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Globalizacja, amerykanizacja i procesy (glo)kalizacji. Konteksty i kontrowersje Abstrakt  PDF
Zbyszko Melosik
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Postawy i działania przedsiębiorcze w Polsce i na świecie w świetle oceny kształcenia biznesowego Abstrakt  PDF
Marek Maciejewski
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Kształtowanie umiejętności pracy w zróżnicowanym zespole jako wyzwanie dla współczesnej edukacji wyższej Abstrakt  PDF
Justyna Pawlak
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Przedsiębiorcze zachowania studentów – stan i konsekwencje dla dydaktyki Abstrakt  PDF
Krzysztof Safin
 
1 - 60 z 95 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.