Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa Abstrakt  PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową Abstrakt  PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Rola uniwersytetu w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce na podstawie doświadczeń amerykańskich i zachodnioeuropejskich Abstrakt  PDF
Dawid M. Szkopiński
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Wybrane formy edukacji a kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży akademickiej Abstrakt  PDF
Angelika Andrzejczyk
 
Vol 17, No 42 (2018): Narracja - perspektywa interdyscyplinarna Investigating into the culture of immigrants from the Far East. Challenges for entrepreneurial education Abstrakt  PDF (English)
Agnieszka Postuła, Agnieszka Brzozowska
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów – efekty, możliwości i trudności. Abstrakt  PDF
Danuta Maria Wiśniewska
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe – Looking Back and Looking Forward Abstrakt  PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Edukacja jako czynnik stymulujący rozwój przedsiębiorczości Abstrakt  PDF
Nelly Daszkiewicz
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Edukacja w zakresie przedsiębiorczości: potencjał dydaktyczny polskich uniwersytetów Abstrakt  PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Gry strategiczne w edukacji przedsiębiorczej Abstrakt  PDF
Aleksandra Gaweł
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów – wyniki badań Abstrakt  PDF
Przemysław Zbierowski
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Skłonność studentów do podejmowania działalności gospodarczej w zależności od wielkości miasta pochodzenia Abstrakt  PDF
Krystian Bigos
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości The Entrepreneurial Profile of Students Participating in the Academic Entrepreneurship Source: Pilot Study Results Abstrakt  PDF
Juan Jose Jiménez Moreno, Krzysztof Wach
 
Vol 17, No 42 (2018): Narracja - perspektywa interdyscyplinarna Przedsiębiorczość społeczna jako klucz do skutecznej edukacji przedsiębiorczej na społecznie odpowiedzialnym uniwersytecie Abstrakt  PDF
Magdalena M. Popowska
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Przedsiębiorczość akademicka w naukach humanistycznych i społecznych na przykładzie badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Wrocławskiego Abstrakt  PDF
Leszek Kwieciński, Agnieszka Młodzińska-Granek
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Edukacja przedsiębiorczości w Polsce w kontekście profilu instytucjonalnego i międzynarodowego porównania działalności przedsiębiorczej Abstrakt  PDF
Przemysław Zbierowski
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Problematyka przedsiębiorczości w programie studiów realizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie Abstrakt  PDF
Sławomir Dorocki, Monika Borowiec-Gabryś
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Rola inspiracji w edukacji dla przedsiębiorczości Abstrakt  PDF
Agnieszka Żur
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Otwartość na innowacje jako przejaw przedsiębiorczości ludzi młodych na przykładzie studentów uczelni krakowskich Abstrakt  PDF
Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych Abstrakt  PDF
Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Konstruktywizm edukacyjny w nauczaniu przedsiębiorczości metodą gier elektronicznych Abstrakt  PDF
Aleksandra Gaweł, Anna Maria Wach-Kąkolewicz
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość Wpływ metody wykorzystywanych w edukacji przedsiębiorczej na proces tworzenia startupów – wyniki badań Abstrakt  PDF
Jaroslaw Korpysa
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Informacje zwrotne od nauczyciela a wyniki uzyskiwane przez studentów na przykładzie zajęć z wykorzystaniem wirtualnych gier strategicznych w edukacji przedsiębiorczej Abstrakt  PDF
Aleksandra Gaweł, Anna Wach-Kąkolewicz
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Rola uniwersytetu w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych Abstrakt  PDF
Agnieszka Brzozowska, Beata Glinka, Agnieszka Postuła
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Satysfakcja studentów uczących się w trybie d-learningu jako wskaźnik instytucjonalnego sukcesu w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Gabriella Pusztai, Ágnes Engler
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata Abstrakt  PDF
Małgorzata Kosała
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Wzmacnianie poczucia podmiotowości studentów jako czynnik sprzyjający kształtowaniu postaw przedsiębiorczych Abstrakt  PDF
Justyna Pawlak
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia) Abstrakt  PDF
Monika Płaziak, Tomasz Rachwał
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Maria Urbaniec
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Przedsiębiorcze zachowania studentów – stan i konsekwencje dla dydaktyki Abstrakt  PDF
Krzysztof Safin
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych jako przygotowanie do aktywności na rynku pracy Abstrakt  PDF
Urszula Solińska
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Miejsce przedsiębiorczości w systemie edukacyjnym Francji i jej wpływ na aktywizację gospodarczą regionów. O idei l’esprit d’entreprise Abstrakt  PDF
Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Przedsiębiorczość jako wartość dla organizacji i jednostki. Jak uczelnie mogą rozwijać postawy przedsiębiorcze wśród studentów Abstrakt  PDF
Olga Drynia
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Kreowanie postaw przedsiębiorczych studentów Abstrakt  PDF
Teresa Myjak
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Duch przedsiębiorczości a kształcenie wyższe – ocena i oczekiwania studentów wybranej uczelni ekonomicznej Abstrakt  PDF
Agnieszka Faron
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Przedsiębiorczość jako umiejętność życiowa istotna w planowaniu własnej przyszłości przez studentów Abstrakt  PDF
Anna Sladek
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Edytorial: Edukacja dla przedsiębiorczości Abstrakt  PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w procesie edukacji z wykorzystaniem studium przypadku i metafor zaczerpniętych ze świata sportu Abstrakt  PDF
Urszula Starakiewicz, Magdalena Kubów
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Postawy i zachowania przedsiębiorcze studentów na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – wyniki badań własnych Abstrakt  PDF
Katarzyna Kulig-Moskwa, Agata Strzelczyk
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Autostrada do uczącego się społeczeństwa. Idea uniwersytetu przedsiębiorczego w XXI wieku Abstrakt  PDF
Tamara Ryzner
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Przedsiębiorczość uczelni wyższej jako wyzwanie współczesności – kierunki zmian Abstrakt  PDF
Danuta Wiśniewska
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Przedsiębiorczy nauczyciel jako skuteczny wychowawca Abstrakt  PDF
Jan Czechowski
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Promowanie przedsiębiorczości wśród studentów na przykładzie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości Abstrakt  PDF
Artur Wolanin
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Zaangażowani absolwenci: Networking na rzecz postaw przedsiębiorczych Abstrakt  PDF
Radosław Rybkowski
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Praktyczne aspekty kształcenia przedsiębiorczości w szkole wyższej Abstrakt  PDF
Janusz Dworak
 
1 - 45 z 45 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.