Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Postawy przedsiębiorcze młodzieży szkół średnich w świetle badań ankietowych Abstrakt  PDF
Teresa Łuczka, Ewa Gano
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Tutoring a kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych – studium przypadku Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej Abstrakt  PDF
Jakub Kwaśny, Agnieszka Żur
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne Abstrakt  PDF
Teresa Łuczka, Małgorzata Rembiasz
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Duch przedsiębiorczości a kształcenie wyższe – ocena i oczekiwania studentów wybranej uczelni ekonomicznej Abstrakt  PDF
Agnieszka Faron
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości The Entrepreneurial Profile of Students Participating in the Academic Entrepreneurship Source: Pilot Study Results Abstrakt  PDF
Juan Jose Jiménez Moreno, Krzysztof Wach
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów – efekty, możliwości i trudności. Abstrakt  PDF
Danuta Maria Wiśniewska
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Wpływ Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) na postawy przedsiębiorcze środowiska akademickiego w Polsce Abstrakt  PDF
Łukasz Siemieniuk
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata Abstrakt  PDF
Małgorzata Kosała
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Kreowanie postaw przedsiębiorczych studentów Abstrakt  PDF
Teresa Myjak
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Wzmacnianie poczucia podmiotowości studentów jako czynnik sprzyjający kształtowaniu postaw przedsiębiorczych Abstrakt  PDF
Justyna Pawlak
 
1 - 10 z 10 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.