Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość Rozwój kapitału ludzkiego poprzez działania przedsiębiorcze: znaczenie przedsiębiorczości akademickiej Abstrakt  PDF
Katarzyna Łobacz, Paweł Głodek
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość Zarządzanie zespołem jako kompetencja przedsiębiorcy na podstawie analizy zachowań studentów Abstrakt  PDF
Paulina Siemieniak, Małgorzata Rembiasz, Agnieszka Ruta
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Samozatrudnienie absolwentów szkół wyższych jako potencjalna miara ich przedsiębiorczości Abstrakt  PDF
Marek Rocki
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Główne nurty i kierunki badań nad przedsiębiorczością kobiet Abstrakt  PDF
Judyta Lubacha-Sember
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Kształtowanie postaw przedsiębiorczych studentek w kontekście konfliktu roli rodzicielskiej i zawodowej Abstrakt  PDF
Małgorzata Rembiasz, Paulina Siemieniak
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Przedsiębiorczość oraz kreatywność jako kompetencje społeczne wymagane na różnych kierunkach kształcenia akademickiego Abstrakt  PDF
Anna Sladek
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne Abstrakt  PDF
Teresa Łuczka, Małgorzata Rembiasz
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Rola uniwersytetu w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju Abstrakt  PDF
Maria Urbaniec
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość Analiza projektu "Rozwiązanie problemu w realnie funkcjonującej firmie" w ramach praktycznego profilu studiów "Przedsiębiorczość i Finanse". Abstrakt  PDF
Grzegorz Głód, Ewa Raczyńska
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Design thinking – behawioralny aspekt kreowania przedsiębiorczości Abstrakt  PDF
Leszek Kwieciński
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Uniwersytet przedsiębiorczy – herezja czy nowa orientacja uczelni? Abstrakt  PDF
Janusz Olearnik, Mirosława Pluta-Olearnik
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Postawy przedsiębiorcze młodzieży szkół średnich w świetle badań ankietowych Abstrakt  PDF
Teresa Łuczka, Ewa Gano
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Przedsiębiorczość aksjologiczne uwarunkowana jako wyzwanie dla uniwersytetu. Abstrakt  PDF
Magdalena Maria Zdun
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Startupy jako forma przedsiębiorczości dla młodego pokolenia Abstrakt  PDF
Jadwiga Adamczyk
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Skłonność studentów do podejmowania działalności gospodarczej w zależności od wielkości miasta pochodzenia Abstrakt  PDF
Krystian Bigos
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Uniwersytet Liberarlno-przedsiębiorczy gwarantem kultury jakości Abstrakt  PDF
Tadeusz Wawak
 
Vol 15, No 33 (2016): Philosophy of Education Today Exploring enterpreneurial spirit of students at Warsaw School of Economics in Poland Abstrakt  PDF (English)
Celina Sołek-Borowska
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Edukacja a zachowania przedsiębiorcze właścicieli-menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi Abstrakt  PDF
Izabella Steinerowska-Streb
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Edukacja w zakresie przedsiębiorczości: potencjał dydaktyczny polskich uniwersytetów Abstrakt  PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Promowanie przedsiębiorczości wśród studentów na przykładzie akademickich inkubatorów przedsiębiorczości Abstrakt  PDF
Artur Wolanin
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Gry i systemy grywalizacyjne jako nowoczesne narzędzia w edukacji uniwersyteckiej Abstrakt  PDF
Danuta Smołucha
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Duch przedsiębiorczości a kształcenie wyższe – ocena i oczekiwania studentów wybranej uczelni ekonomicznej Abstrakt  PDF
Agnieszka Faron
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych Abstrakt  PDF
Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości The Entrepreneurial Profile of Students Participating in the Academic Entrepreneurship Source: Pilot Study Results Abstrakt  PDF
Juan Jose Jiménez Moreno, Krzysztof Wach
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Aktorzy rozwoju gospodarczego jako wytwór odziaływań socjalizacyjnych systemu społecznego Abstrakt  PDF
Magdalena Maria Zdun
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Wybrane formy edukacji a kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży akademickiej Abstrakt  PDF
Angelika Andrzejczyk
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Przedsiębiorczość akademicka w naukach humanistycznych i społecznych na przykładzie badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Wrocławskiego Abstrakt  PDF
Leszek Kwieciński, Agnieszka Młodzińska-Granek
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość Kształcenie postaw uczniów wobec rozwoju globalnego Abstrakt  PDF
Wojciech Zysk
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Europeanisation of Entrepreneurship Education in Europe – Looking Back and Looking Forward Abstrakt  PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową Abstrakt  PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Edytorial: Przedsiębiorczy uniwersytet Abstrakt  PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Pobudzanie postaw przedsiębiorczych studentów jako determinanty konkurencyjności polskiej gospodarki: wstępne wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Abstrakt  PDF
Adam Michalik
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość Mobilność edukacyjna przejawem motywów przedsiębiorczych w doświadczeniach właścicielek niepublicznych placówek edukacyjnych Abstrakt  PDF
Jolanta Sajdera
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Czynniki wewnętrzne jako determinanta ścieżek karier zawodowych młodzieży dolnośląskiej w świetle wyników badań własnych Abstrakt  PDF
Agata Ewa Strzelczyk, Katarzyna Kulig-Moskwa
 
Vol 17, No 42 (2018): Narracja - perspektywa interdyscyplinarna POWSZECHNA EDUKACJA W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OSOBISTEJ JAKO PIERWOTNY WYZNACZNIK ORAZ WARUNEK SUKCESU OSOBISTEGO I BIZNESOWEGO Abstrakt  PDF
Henryk Bieniok
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość Polityka Unii Europejskiej w zakresie wspierania przedsiębiorczości w edukacji – aspekty finansowe Abstrakt  PDF
Katarzyna Stabryła-Chudzio
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Rola inspiracji w edukacji dla przedsiębiorczości Abstrakt  PDF
Agnieszka Żur
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Edukacja jako czynnik stymulujący rozwój przedsiębiorczości Abstrakt  PDF
Nelly Daszkiewicz
 
Vol 17, No 42 (2018): Narracja - perspektywa interdyscyplinarna Przedsiębiorczość społeczna jako klucz do skutecznej edukacji przedsiębiorczej na społecznie odpowiedzialnym uniwersytecie Abstrakt  PDF
Magdalena M. Popowska
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Zaangażowani absolwenci: Networking na rzecz postaw przedsiębiorczych Abstrakt  PDF
Radosław Rybkowski
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Postawy i zachowania przedsiębiorcze studentów na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – wyniki badań własnych Abstrakt  PDF
Katarzyna Kulig-Moskwa, Agata Strzelczyk
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Kształtowanie kompetencji studentów zgodnie z zasadami odpowiedzialnej edukacji menedżerskiej Abstrakt  PDF
Maria Urbaniec
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Problematyka przedsiębiorczości w programie studiów realizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie Abstrakt  PDF
Sławomir Dorocki, Monika Borowiec-Gabryś
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa Abstrakt  PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia) Abstrakt  PDF
Monika Płaziak, Tomasz Rachwał
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Przedsiębiorczość jako wartość dla organizacji i jednostki. Jak uczelnie mogą rozwijać postawy przedsiębiorcze wśród studentów Abstrakt  PDF
Olga Drynia
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Wpływ Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) na postawy przedsiębiorcze środowiska akademickiego w Polsce Abstrakt  PDF
Łukasz Siemieniuk
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Kreowanie postaw przedsiębiorczych studentów Abstrakt  PDF
Teresa Myjak
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Przedsiębiorczość jako umiejętność życiowa istotna w planowaniu własnej przyszłości przez studentów Abstrakt  PDF
Anna Sladek
 
Vol 17, No 41 (2018): Współczesne dyskursy edukacyjne Czy przedsiębiorczy skuteczniej uczą przedsiębiorczości? Abstrakt  PDF
Beata Stępień
 
Vol 15, No 34 (2016): Edukacja w służbie dla przedsiębiorczości Academic Coaching Centre – przykład kreowania postaw przedsiębiorczych społeczności akademickiej Abstrakt  PDF
Wioletta Suszek
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w procesie edukacji z wykorzystaniem studium przypadku i metafor zaczerpniętych ze świata sportu Abstrakt  PDF
Urszula Starakiewicz, Magdalena Kubów
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość Wpływ metody wykorzystywanych w edukacji przedsiębiorczej na proces tworzenia startupów – wyniki badań Abstrakt  PDF
Jaroslaw Korpysa
 
Vol 17, No 44 (2018): Edukacja a przedsiębiorczość Kształcenie studentów uczelni technicznej z wykorzystaniem aktywnych metod rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności Abstrakt  PDF
Tadeusz Pindór
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Rola rynku pracy i uczelni w procesie kształtowania przedsiębiorczych postaw studentów w przygotowaniu do tranzycji Abstrakt  PDF
Gabriela Wronowska
 
Vol 15, No 35 (2016): Uniwersytet a przedsiębiorczość Rola uniwersytetu w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce na podstawie doświadczeń amerykańskich i zachodnioeuropejskich Abstrakt  PDF
Dawid M. Szkopiński
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów – wyniki badań Abstrakt  PDF
Przemysław Zbierowski
 
Vol 13, No 26 (2014): Edukacja dla przedsiębiorczości Przedsiębiorcze zachowania studentów – stan i konsekwencje dla dydaktyki Abstrakt  PDF
Krzysztof Safin
 
Vol 13, No 28 (2014): Przedsiębiorczy uniwersytet Badanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży jako fundament kształtowania postawy odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata Abstrakt  PDF
Małgorzata Kosała
 
Vol 17, No 43 (2018): Kszałtowanie postaw przedsiębiorczych Postawy i działania przedsiębiorcze w Polsce i na świecie w świetle oceny kształcenia biznesowego Abstrakt  PDF
Marek Maciejewski
 
1 - 60 z 70 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.