horyzonty polityki

Horyzonty Polityki

ISSN 2082-5897

e-ISSN 2353-950X

  "Horyzonty Polityki" są czasopismem naukowym Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie, ukazującym się początkowo co pół roku, a od 2013 roku jako kwartalnik. Programowe założenia czasopisma to namysł nad człowiekiem i jego życiem i aktywnością polityczną, w rozumieniu egzystencjalno-transcendentnym, w relacyjności horyzontalno-wertykalnej bytowości człowieka. Inaczej mówiąc, chodzi o gruntowną refleksję nad homo politicus i nad rei publicae i o właściwą antropologię polityczną. Czasopismo kierowane jest przede wszystkim do środowisk akademickich, ale także do polityków, ludzi życia publicznego, do każdego, kogo interesują sprawy człowieka w życiu społeczno-politycznym.

Horyzonty Polityki publikują artykuły naukowe między innymi z następujących obszarów:

  • nauka o polityce
  • historia polityki i historia myśli politycznej
  • stosunki międzynarodowe
  • europeistyka
  • polityka publiczna
  • polityka gospodarcza
  • socjologia i psychologia polityki
  • filozofia polityki
  • prawo i administracja

Serdecznie zapraszamy do publikacji w "Horyzontach Polityki".

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 "Horyzonty Polityki" otrzymały 20 punktów za publikację naukową

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

From now on, our journal content is published under CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).=====================================================

Konferencja naukowa "Władza i natura człowieka na przestrzeni dziejów"

Akademia Ignatianum w Krakowie oraz Redakcja czasopisma naukowego "Horyzonty Polityki" mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Władza i natura człowieka na przestrzeni dziejów" z okazji jubileuszu 10-lecia "Horyzontów Polityki". Konferencja odbędzie się 9 grudnia 2019 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod adresem:

 https://www.ignatianum.edu.pl/wladza-i-natura-czlowieka-na-przestrzeni-dziejow/2265

Zapraszamy do rejestracji:

https://forms.gle/BCSKS1EyDmfT9F7RA

=====================================================Aktualności

 

Call for Papers: HP 2021, Vol. 12, No. 39: Globalizacja – problematyka władzy politycznej w świecie współczesnym

 

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: czerwiec 2021

Nadsyłanie artykułów:  30 września 2020

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

 
Opublikowane: 2019-07-16 Więcej...
 

Call for Papers: HP 2021, Vol. 12, No. 38: "Zimna wojna”. Refleksja polityczna w okresie 1945–1990

 

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: marzec 2021

Nadsyłanie artykułów:  31 lipca 2020

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

 
Opublikowane: 2019-07-16 Więcej...
 

Call for Papers: HP 2020, Vol. 11, No. 37:W okresie światowych konfliktów – problematyka władzy politycznej w pierwszej połowie XX stulecia

 

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: grudzień 2020

Nadsyłanie artykułów:  31 marzec 2020

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

 
Opublikowane: 2019-07-16 Więcej...
 

Call for Papers: HP 2020, Vol. 11, No. 36: Władza i rozum – władza polityczna w świetle idei oświeceniowej i Rewolucji Francuskiej

 

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: wrzesień 2020

Nadsyłanie artykułów:  31 stycznia 2020

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

 
Opublikowane: 2019-02-26 Więcej...
 

Call for Papers: HP 2020, Vol. 11, No. 35: U podstaw nowej koncepcji władzy politycznej w okresie Renesansu i Reformacji

 

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: czerwiec 2020

Nadsyłanie artykułów:  31 grudnia 2019

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

 
Opublikowane: 2019-02-26 Więcej...
 

Call for Papers: HP 2020, Vol. 11, No. 34: Jedność tronu i ołtarza. Koncepcja władzy politycznej w refleksji średniowiecznej

 

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: marzec 2020

Nadsyłanie artykułów:  31 grudnia 2019

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

 
Opublikowane: 2019-02-26 Więcej...
 

Call for Papers: HP 2019, Vol. 10, No. 33: Władza polityczna w Starym i Nowym Testamencie – teokracja

 

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: grudzień 2019

Nadsyłanie artykułów:  31 sierpnia 2019

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

 
Opublikowane: 2019-02-26 Więcej...
 

Call for Papers: HP 2019, Vol. 10, No. 32: Mądrość i pragmatyzm władzy w filozofii grecko-rzymskiej

 

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: wrzesień 2019

Nadsyłanie artykułów:  30 czerwca 2019

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

 
Opublikowane: 2019-02-26 Więcej...
 

Call for Papers: HP 2019, Vol. 10, No. 31: Władza w boskim porządku świata w starożytnym Bliskim Wschodzie

 

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: 30 czerwca 2019

Nadsyłanie artykułów:  31 maja 2019

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

 
Opublikowane: 2019-02-26 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 9, No 29 (2018): Local Public Policies


Okładka