horyzonty polityki

Horyzonty Polityki

ISSN 2082-5897

e-ISSN 2353-950X

  "Horyzonty Polityki" są czasopismem naukowym Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie, ukazującym się początkowo co pół roku, a od 2013 roku jako kwartalnik. Programowe założenia czasopisma to namysł nad człowiekiem i jego życiem i aktywnością polityczną, w rozumieniu egzystencjalno-transcendentnym, w relacyjności horyzontalno-wertykalnej bytowości człowieka. Inaczej mówiąc, chodzi o gruntowną refleksję nad homo politicus i nad rei publicae i o właściwą antropologię polityczną. Czasopismo kierowane jest przede wszystkim do środowisk akademickich, ale także do polityków, ludzi życia publicznego, do każdego, kogo interesują sprawy człowieka w życiu społeczno-politycznym.

Horyzonty Polityki publikują artykuły naukowe między innymi z następujących obszarów:

  • nauka o polityce
  • historia polityki i historia myśli politycznej
  • stosunki międzynarodowe
  • europeistyka
  • polityka publiczna
  • polityka gospodarcza
  • socjologia i psychologia polityki
  • filozofia polityki
  • prawo i administracja

Serdecznie zapraszamy do publikacji w "Horyzontach Polityki".

LICZBA PUNKTÓW ZA PUBLIKACJĘ W "HORYZONTACH POLITYKI" wg OCENY MNiSW - 7

 From now on, our journal content is published under CC BY-ND license (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).

Aktualności

 

Call for Papers: HP 2019, Vol. 10, No. 30: Władza w boskim porządku świata w starożytnym Bliskim Wschodzie i Basenie Morza Śródziemnego

 

Redaktorzy numeru: Wit Pasierbek, Piotr Świercz

Planowane ukazanie się numeru: 31 marca 2019

Nadsyłanie artykułów:  30 września 2018

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

 
Opublikowane: 2018-07-17 Więcej...
 

Call for Papers: HP 2018, Vol. 9, No. 29: Lokalne polityki publiczne/Local Public Policies

 

Numer anglojęzyczny

Redaktor numeru: Artur Wołek

Planowane ukazanie się numeru: 30 grudnia 2018

Nadsyłanie artykułów:  30 czerwca 2018

Zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

 
Opublikowane: 2018-05-18 Więcej...
 

Call for Papers: HP 2018, Vol. 9, No. 28: Namysł politologiczny nad Konstytucją RP z 1997 roku

 

Redaktor numeru: Tomasz Litwin

Planowane ukazanie się numeru: 30 września 2018

Nadsyłanie artykułów:  31 maja 2017

zgłoszenia: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP

 
Opublikowane: 2018-02-13
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 9, No 26 (2018): Analiza zapisów Konstytucji RP z 1997 roku

Dwadzieścia lat od uchwalenia obecnie obowiązującej Konstytucji RP skłania do wszechstronnej refleksji nad jej: genezą, aksjologią oraz dorobkiem. Konstytucja i jej przepisy są również źródłem licznych dylematów i kontrowersji. Wreszcie należy się zastanowić jakie są dalsze perspektywy oraz alternatywne rozwiązania dotyczące Konstytucji i jej poszczególnych przepisów.

Spis treści

Tomasz Litwin
PDF
5-6
Tomasz Litwin
7-8

Vol. 9, No. 26 (2018), Analiza zapisów Konstytucji RP z 1997 roku

Tomasz Litwin
PDF
11-31
Bogdan Szlachta
PDF
33-50
Maria Marczewska-Rytko
PDF
51-61
Leszek Porębski
PDF
63-76
Dominik Sieklucki
PDF
77-91
Monika Kowalska
PDF
93-110
Marek Bankowicz
PDF
111-128
Marian Grzybowski, Anna Dobosz
PDF
129-148
Bogusław Kotarba
PDF
149-163