horyzonty polityki

Kontakt

Adres

ul. Kopernika 26

PL 31-501 Kraków

Osoba do kontaktu

[HP OJS] M. Grodecka - Sekretarz Redakcji
Sekretarz Redakcji
Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

ul. Kopernika 26

PL 31-501 Kraków


Tel.: +48 12 3999651
Email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl

Wsparcie techniczne

Krzysztof Tomkalski
Email: krzysztof.tomkalski@ignatianum.edu.pl