horyzonty polityki

Call for Papers: HP 2019, Vol. 10, No. 32: Mądrość i pragmatyzm władzy w filozofii grecko-rzymskiej

Główne idei filozofii greckiej, a także prawne zasady funkcjonowania państwa rzymskiego w znacznej mierze wyznaczają kierunki rozwoju cywilizacji europejskiej. Intencją redakcji Horyzontów Polityki jest analiza antycznych źródeł europejskiej refleksji politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z problematyką natury władzy politycznej i relacją między natura człowieka a politycznością.