horyzonty polityki

Call for Papers: HP 2020, Vol. 11, No. 34: Jedność tronu i ołtarza. Koncepcja władzy politycznej w refleksji średniowiecznej

Średniowiecze stało się epoką, w której – odwołując się do metafory dwóch mieczy, nawiązującej do nowotestamentowej relacji z rozmowy Jezusa z Apostołami – jednym z fundamentalnych zagadnień refleksji polityczno-prawnej była kwestia relacji między władzą duchową i świecką. Możliwość zrozumienia poszczególnych stanowisk w owej dyskusji wymaga uwzględnienia szerokiego kontekstu średniowiecznej refleksji teologiczno-antropologicznej i polityczno-prawnej. Przeprowadzenie takiej właśnie analizy, obejmującej różne nurty szeroko rozumianej refleksji politycznej Wieków Średnich, stanowi cel niniejszego tomu.