horyzonty polityki

Call for Papers: HP 2020, Vol. 11, No. 35: U podstaw nowej koncepcji władzy politycznej w okresie Renesansu i Reformacji

Schyłek średniowiecza przyniósł ze sobą zakwestionowanie dotychczasowego ujęcia zarówno roli Kościoła, rozumienia religii, jak i ładu społeczno-politycznego ukształtowanego w oparciu o koncepcję sojuszu ołtarza i tronu. W konsekwencji humanizm i reformacja wypracowały nowe idee dotyczące sensu życia ludzkiego, kształtu religii, rozumienia i roli Kościoła, a także tych, które dotyczyły porządku politycznego i rozumienia władzy politycznej. Myśliciele XVII stulecia, inspirowani osiągnięciami bezpośrednich poprzedników, rozwinęli owe idee, budując podwaliny pod nowożytną i współczesną refleksję polityczną. Redakcja Horyzontów Polityki proponuje w kolejnym tomie poświęconym refleksji nad naturą władzy politycznej analizę tego, niezwykle istotnego dla zrozumienia współczesności, okresu namysłu nad politycznością.