horyzonty polityki

Call for Papers: HP 2020, Vol. 11, No. 36: Władza i rozum – władza polityczna w świetle idei oświeceniowej i Rewolucji Francuskiej

 

Nie ulega wątpliwości, że u podstaw współczesnego porządku społeczno-politycznego leżą w ogromnej mierze antropologiczno-polityczne idee doby oświecenia i wieńczącej jej Wielkiej Rewolucji Burżuazyjnej w Francji. Racjonalizm, sekularyzacja, prawa człowieka należą do fundamentalnych podstaw ideowych większości nurtów politycznych XIX stulecia. Analiza oświeceniowej antropologii i koncepcji politycznych stanowi conditio sine qua non zrozumienia intelektualnych podstaw współczesnej cywilizacji europejskiej. W kolejnym tomie Horyzontów Polityki proponujemy pochylenie się nad tymi zagadnieniami.