horyzonty polityki

Vol 5, No 12 (2014)

System polityczny: autonomia, autoreprodukcja i dehumanizacja?


Okładka
redaktor numeru: Krzysztof Matuszek