horyzonty polityki

Vol 9, No 26 (2018)

Analiza zapisów Konstytucji RP z 1997 roku

Dwadzieścia lat od uchwalenia obecnie obowiązującej Konstytucji RP skłania do wszechstronnej refleksji nad jej: genezą, aksjologią oraz dorobkiem. Konstytucja i jej przepisy są również źródłem licznych dylematów i kontrowersji. Wreszcie należy się zastanowić jakie są dalsze perspektywy oraz alternatywne rozwiązania dotyczące Konstytucji i jej poszczególnych przepisów.

Spis treści

Tomasz Litwin
PDF
5-6
Tomasz Litwin
7-8

Vol. 9, No. 26 (2018), Analiza zapisów Konstytucji RP z 1997 roku

Tomasz Litwin
PDF
11-31
Bogdan Szlachta
PDF
33-50
Maria Marczewska-Rytko
PDF
51-61
Leszek Porębski
PDF
63-76
Dominik Sieklucki
PDF
77-91
Monika Kowalska
PDF
93-110
Marek Bankowicz
PDF
111-128
Marian Grzybowski, Anna Dobosz
PDF
129-148
Bogusław Kotarba
PDF
149-163